Zasady biznesu, marketingu i finansów

Category: Które Mogą
17 lutego 2021

OpisZasady biznesu, marketingu i finansówto współczesny tekst, który przedstawia koncepcje biznesowe, które są niezwykle ważne w dzisiejszym miejscu pracy. Podstawy biznesu, marketingu i finansów są przedstawione w łatwy do zrozumienia sposób, który pomaga uczniom łączyć koncepcje biznesowe z ich codziennym życiem.

Studenci studiujący ten tekst poznają podstawowe zasady i pojęcia związane z handlem, które mogą pomóc im stać się bardziej wartościowymi pracownikami. Zdobycie wiedzy o tym, jak biznes działa i przyczynia się do naszego społeczeństwa, może pomóc uczniom stać się lepszymi obywatelami. Zrozumienie, jak działa gospodarka, może pomóc uczniom uczynić lepszymi konsumentami.

Dodatkowe najważniejsze informacje dotyczącezasad prowadzenia działalności, marketingu i finansówobejmują:

  • Współczesne tematy biznesowe, takie jak globalny biznes, etyka i prawo biznesowe, pomagają rozwijać świadomość uczniów w zakresie informacji biznesowych potrzebnych w dzisiejszym miejscu pracy.
  • Obywatelstwo cyfrowe zostało szczegółowo wyjaśnione, aby przygotować uczniów do wykonywania obowiązków zawodowych w szkole i podczas kariery.Funkcje matematyczne dają uczniom możliwość uczenia się i stosowania pojęć matematycznych w kontekście, który ma zastosowanie do rzeczywistych scenariuszy. Podręcznik umiejętności matematycznych jest również zawarty w tekście.Funkcje Exploring Careers badają szeroką gamę możliwości w ramach klastra kariery w zakresie zarządzania i administracji, uświadamiając uczniom możliwości rozwoju zawodowego.Rozdziały dotyczące sukcesu zawodowego pomagają uczniom przygotować się i ubiegać o pracę, a także rozpocząć pierwszy dzień w środowisku pracy.

    Produkty i ceny 6-12 Edukacja Spis treści

    Robert L. Dansby– jest wykładowcą księgowości, biznesu i finansów osobistych w Chattahoochee Valley Community College w Alabamie, gdzie pełni również funkcję Przewodniczącego Wydziału Nauk Biznesowych i Społecznych. Ponadto Bob jest konsultantem ds. Małych firm, podatków i finansów osobistych. Jest autorem wielu podręczników i zeszytów ćwiczeń z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, matematyki biznesowej i finansów osobistych. Napisał również kilka artykułów do czasopism branżowych, przez pięć lat był redaktorem czasopisma Georgia Business Education Association Journal i wygłosił ponad 30 prezentacji na krajowych i regionalnych konferencjach poświęconych edukacji biznesowej i księgowości. Bob posiada doktorat z edukacji biznesowej na Southern Illinois University w Carbondale.

    Chris Gassen– jest dyrektorem firmy inwestycyjnej, a wcześniej zarządzał funduszami inwestycyjnymi, analitykiem finansowym, księgowym i instruktorem w college’u. Chris pisze materiały edukacyjne i wyceny biznesowe. Posiada tytuł magistra zarządzania biznesem ze specjalizacją w finansach uzyskany na Uniwersytecie Indiana oraz tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania na Oakland University. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i był oceniającym do krajowego egzaminu CFA.

    Brenda Clark– Brenda Clark jest emerytowanym dyrektorem CTE, instruktorem marketingu, doradcą SBE i doradcą DECA w Jenison, Michigan Public Schools. Otrzymała tytuł Nauczyciela Marketingu Roku na poziomie stanowym i krajowym. Obecnie pełni funkcję Kierownika ds. Rozwoju Zawodowego w MBA Research and Curriculum Center oraz jest współautorką publikacji Marketing Dynamics and Entrepreneurship. Program marketingowy Brendy został nazwany Biznesem Roku przez Izbę Handlową Jenison. Dwie z firm szkolnych jej działu marketingu zdobyły liczne złote certyfikaty. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie edukacji marketingowej, tytuł magistra w zakresie przywództwa edukacyjnego oraz tytuł magistra w zakresie przywództwa edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem kariery i edukacji technicznej na Western Michigan University.