Ułatwienia w budowie tuneli kolejowych. Projekt trafił do Sejmu

Dom - Z kraju - Ułatwienia w budowie tuneli kolejowych. Projekt trafił do Sejmu

17.07.2019-949 widoki -Z kraju

Do Sejmu trafił projekt ustawy, który ułatwi budowę tuneli kolejowych

Rządowy projekt zmian w przepisach mających usprawnić budowę tuneli kolejowych i poprawić opiekę nad zabytkami kolejnictwa trafił obecnie do Sejmu i przesłany został do biura prawnego - wynika z listy projektów ustaw opublikowanych w internetowej stronie parlamentu.

Zmienione mają zostać przepisy w ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Zmiany oprócz ułatwienia budowy tuneli mają też umożliwić nieodpłatne przekazywanie mienia kolejowego jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym. Trafić ma do nich mienie kolejek wąskotorowych oraz krajoznawczych.

Jakie zmiany

Rekordowy rok kolejowego przewoźnika. Rezultaty lepsze od prognoz

Nowe przepisy usprawnią budowę tuneli kolejowych, gdyż nie należy już będzie wykupywać gruntów, pod którymi będą ów kredyty przebiegać.

Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby struktura tunelu metodą wiertniczą winna się odbywać po przeniesieniu własności nieruchomości rozmieszczonych nad tunelem na rzecz Skarbu Państwa i przekazaniu pierwotnego w użytkowanie wieczyste PKP Polskim Liniom Kolejowym.

Według projektodawców zmian tego typu rozwiązanie, w szczególności na terenie zurbanizowanym (wraz wraz z stojącymi na nich kamienicami), byłoby nieracjonalne, przede wszystkim ze względu na koszty oraz przejęcie gruntów i infrastruktury mieszkaniowej, które będą praktycznie zbędne dla zarządcy infrastruktury kolejowej.

Wsparcie transportu historycznych

Projekt wprowadza także nowe rodzaje wsparcia na rzecz funkcjonowania kolei historycznych jak i również turystycznych. Chodzi o nieodpłatne przekazywanie przez PKP (i spółki przez nieutworzone) zbytecznego mienia ruchomego i towarów pozostałych po remontach jak i również modernizacji infrastruktury kolejowej dzięki rzecz organizacji pozarządowych funkcjonujących w tym obszarze.

Rozwiązanie to ułatwi organizacjom pozyskiwanie zabytków techniki kolejowej i opiekę nad nimi, natomiast spółki kolejowe będą mogły pozbyć się mienia, które stanowi dla nich obciążenie, a jego zbycie na warunkach rynkowych oznaczałoby często jego zniszczenie.

Projektowana regulacja ma na celu umożliwienie również zarządcom kolei wąskotorowych uzyskiwanie dofinansowania na ich działalność jak i również rozwój, w tym od czasu jednostek samorządu terytorialnego.

Związane z