Wyjaśnienie konta w banku korespondencyjnym

Category: Konto Bankowe
17 lutego 2021

Definicja konta banku korespondenta

Konto bankowe korespondenta, zwykle określane jako konto Vostro lub nostro, to konto, które umożliwia prowadzenie rachunków wzajemnych w różnych bankach na podstawie umowy. Rachunki te są zakładane w celu umożliwienia bankowi krajowemu dokonywania płatności lub przelewów w imieniu banku zagranicznego.

W jaki sposób firmy mogą korzystać z kont bankowych korespondentów?

W przypadku firmy konto korespondencyjne pozwoli firmie zapłacić za produkty zakupione od dostawcy w innym kraju. Głównie duże firmy, takie jak korporacje wielonarodowe, otwierają konta korespondentów korporacyjnych w celu ułatwienia przelewów związanych z transakcjami międzynarodowymi, ponieważ eliminuje to kłopoty związane z obsługą różnych rachunków i banków oraz ułatwia korzystanie z przesyłania pieniędzy na całym świecie.

Jak działa bankowość korespondencyjna?

Krajowy bank przedsiębiorstwa (klienta) określa niezbędną transakcję wymiany waluty obcej, aby ułatwić odpowiednią płatność w walucie przedsiębiorstwa. Bank respondenta (krajowy) pobiera odpowiednią kwotę z rachunku firmowego, a następnie poleca swojemu bankowi korespondentowi w kraju dostawcy klienta wypłatę odpowiedniej kwoty dostawcy w walucie dostawcy z rachunku korespondencyjnego banku krajowego w banku zagranicznym.

Korzyści z korporacyjnej bankowości korespondencyjnej

Może to być bardzo korzystne dla instytucji finansowych i ich klientów. Podobnie jak w przypadku korespondencji bankowej, banki mogą uzyskać dostęp do usług finansowych w różnych jurysdykcjach i świadczyć usługi płatności transgranicznych swoim klientom, wspierając handel międzynarodowy.

Problemy

Głównym problemem, przed którym stoją obecnie, jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i przestrzeganie przepisów dotyczących zwalczania terroryzmu, stąd banki są obecnie bardziej niechętne do prowadzenia korespondencyjnych rachunków bankowych z innymi bankami i ich klientami. Ze względu na wzrost zgodności i związane z tym ryzyko, wiele dużych banków bardzo niechętnie zezwala klientom na korzystanie z odpowiednich usług rachunków bankowych w celu zabezpieczenia się na wypadek, gdyby coś się wydarzyło. W ten sposób zwiększone obciążenia regulacyjne odbiły się na łatwości otwierania odpowiednich rachunków bankowych dla banków i ich klientów.

Aby podkreślić ten problem, możemy przyjąć przypadek z 2012 roku, kiedy mały krajowy bank w Ameryce z siedzibą w Wirginii pozwolił się wykorzystać do prania pieniędzy z narkotyków wypływających z Meksyku i został ostatecznie zatrzymany przez władze amerykańskie i zmuszony do spłaty dużych kwot. kwoty do odpowiednich władz.

Podobny incydent miał miejsce w 2015 r., Kiedy niemiecki bank i jego oddział w USA zostały oskarżone o złamanie prawa, ponieważ zezwalały na ograniczone traktowanie finansowe z Iranu, Sudanu i Kuby do repatriacji.

Wniosek

Od czasu tych dwóch głośnych spraw, jednej z wielu, które miały miejsce, banki kładą teraz nacisk na surowsze i skuteczniejsze zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz większą staranność w celu uzyskania informacji „poznaj swojego klienta (KYC) i customer’s customer (KYCC), co sprawia, że ​​w dzisiejszych czasach jest to niezwykle trudne dla klientów, którzy chcą otworzyć firmowe konto korespondencyjne. Ten wzrost środków spowodował poważny spadek liczby banków skłonnych do otwierania rachunków bankowych korespondentów, ponieważ obawiają się one, że nawet gdyby istniały kontrole należytej staranności, istnieją różne sposoby manipulowania systemem, co ostatecznie szkodzi podstawom bankowym kraju.