Wstępnie zakwalifikowany vs.

Wstępnie zakwalifikowany vs.
16 października 2020

Oba są dobre, ale jeden jest mocniejszy niż drugi

 • FACEBOOK
 • ŚWIERGOT
 • LINKEDIN

Wstępnie zakwalifikowany a wstępnie zatwierdzony: przegląd

Większość nabywców nieruchomości słyszała, że ​​muszą wstępnie zakwalifikować się lub uzyskać wstępną zgodę na kredyt hipoteczny, jeśli chcą kupić nieruchomość. Są to dwa kluczowe etapy procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny. Niektórzy ludzie używają tych terminów zamiennie, ale istnieją ważne różnice, które każdy nabywca domu powinien zrozumieć.

Kwalifikacja wstępna to dopiero pierwszy krok. Daje ci wyobrażenie o wysokości pożyczki, do której prawdopodobnie będziesz się kwalifikować. Wstępna akceptacja to drugi krok, warunkowe zobowiązanie do faktycznego przyznania kredytu hipotecznego. Wcześniejsze 

„Proces wstępnej kwalifikacji opiera się na danych przesłanych przez klientów” – mówi Todd Kaderabek, pośrednik w handlu nieruchomościami z Beverly-Hanks Realtors w centrum Asheville w Karolinie Północnej. „Wstępne zatwierdzenie to zweryfikowane dane konsumentów – na przykład sprawdzenie zdolności kredytowej”.

Kluczowe wnioski

 • Kwalifikacja wstępna opiera się na danych, które pożyczkobiorca przedłoży pożyczkodawcy, co pozwoli oszacować, ile może pożyczyć.
 • Kwota wstępnie zakwalifikowana nie jest pewna, ponieważ opiera się wyłącznie na dostarczonych informacjach.
 • Pożyczkodawca nie przyjrzy się bliżej sytuacji i historii pożyczkobiorcy, aby określić, na jaką kwotę hipoteki może sobie rozsądnie pozwolić, dopóki nie osiągnie etapu wstępnego zatwierdzenia.
 • Pożyczkobiorca otrzymuje warunkowe zobowiązanie na piśmie na dokładną kwotę pożyczki po uprzednim zatwierdzeniu.

Wstępnie zakwalifikowany

Uzyskanie wstępnej kwalifikacji obejmuje dostarczenie bankowi lub pożyczkodawcy ich ogólnego obrazu finansowego, w tym zadłużenia, dochodów i aktywów. Pożyczkodawca analizuje wszystko i podaje szacunkową kwotę, jakiej może oczekiwać pożyczkobiorca. Wstępnej kwalifikacji można dokonać telefonicznie lub online i zazwyczaj nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

Kwalifikacja wstępna jest szybka, zazwyczaj wystarczy jeden do trzech dni, aby otrzymać list dotyczący kwalifikacji wstępnej. Należy pamiętać, że wstępna kwalifikacja pożyczki nie obejmuje analizy raportów kredytowych ani dogłębnego spojrzenia na zdolność pożyczkobiorcy do zakupu domu. Wcześniejsze 

Wstępny etap kwalifikacji wstępnej pozwala na omówienie wszelkich celów lub potrzeb związanych z kredytem hipotecznym. Pożyczkodawca wyjaśni różne opcje kredytu hipotecznego i poleci taki, który może być najbardziej odpowiedni.

Dyskryminacja w zakresie kredytów hipotecznych jest nielegalna. Jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany ze względu na rasę, religię, płeć, stan cywilny, korzystanie z pomocy publicznej, narodowość, niepełnosprawność lub wiek, możesz podjąć pewne kroki. Jednym z takich kroków jest złożenie raportu do Consumer Financial Protection Bureau lub Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) USA.

Ponownie, wstępnie zakwalifikowana kwota nie jest pewna, ponieważ jest oparta wyłącznie na dostarczonych informacjach. To tylko kwota, której pożyczkobiorca może się spodziewać. Kupujący wstępnie zakwalifikowany nie ma takiej samej wagi jak kupujący wstępnie zatwierdzony, który został dokładniej zbadany. Wcześniejsze 

Niemniej jednak wstępne kwalifikacje mogą być pomocne, gdy przychodzi czas na złożenie oferty. „List kwalifikacji wstępnej jest prawie wymagany w przypadku oferty na naszym rynku” – mówi Kaderabek. „Sprzedawcy są sprytni i nie chcą zawierać umowy z kupującym, który nie może wykonać umowy. To jedno z pierwszych pytań, jakie zadajemy potencjalnemu kupującemu: czy spotkałeś się z pożyczkodawcą i określiłeś wcześniej status kwalifikacji? Jeśli nie, doradzamy pożyczkodawcom różne opcje. Jeśli tak, prosimy o przesłanie kopii listu wstępnej kwalifikacji i przechowywanie go w archiwum.

Wstępna kwalifikacja pożyczki opiera się wyłącznie na informacjach przekazanych pożyczkodawcy, więc nie ma to większego znaczenia, jeśli nie zostaną podane dokładne dane.

List kwalifikacyjny

Oto przykład tego, jak wygląda list kwalifikacyjny:

Wstępnie zatwierdzone

Uzyskanie wstępnej akceptacji jest następnym krokiem i jest o wiele bardziej zaangażowane. „Wstępna kwalifikacja jest dobrym wskaźnikiem zdolności kredytowej i możliwości zaciągania pożyczek, ale wstępne zatwierdzenie jest ostatecznym słowem” – mówi Kaderabek.

Pożyczkobiorca musi wypełnić oficjalny wniosek o kredyt hipoteczny, aby uzyskać wstępną akceptację, a także dostarczyć pożyczkodawcy całą niezbędną dokumentację w celu przeprowadzenia obszernej kontroli kredytowej i finansowej. Pożyczkodawca zaoferuje wówczas wstępne zatwierdzenie do określonej kwoty.

Przejście przez proces wstępnego zatwierdzenia daje również lepsze wyobrażenie o naliczanej stopie procentowej. Niektórzy pożyczkodawcy zezwalają pożyczkobiorcom na zablokowanie stopy procentowej lub pobranie opłaty za wniosek za wstępne zatwierdzenie, która może wynieść kilkaset dolarów. Wcześniejsze 

Pożyczkodawcy zapewnią warunkowe zobowiązanie na piśmie dotyczące dokładnej kwoty pożyczki, umożliwiając pożyczkobiorcom poszukiwanie domów na tym poziomie cenowym lub niższym. To daje pożyczkobiorcom przewagę w kontaktach ze sprzedawcą, ponieważ są o krok bliżej do uzyskania rzeczywistego kredytu hipotecznego.

Pamiętaj, że nie musisz robić zakupów w górnym przedziale cenowym. W zależności od rynku, możesz dostać się do domu, który ci się podoba, za mniej pieniędzy niż zostałeś zatwierdzony, pozostawiając ci co miesiąc dodatkową gotówkę do odłożenia na emeryturę, fundusze na studia dla dzieci lub sprawdzenie czegoś z wiadra lista.

Kluczowe różnice

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie różnic między kwalifikacją wstępną a zatwierdzeniem wstępnym.

Kwalifikacja wstępna Wstępne zatwierdzenie
Czy muszę wypełnić wniosek o kredyt hipoteczny? Nie tak
Czy muszę uiścić opłatę za zgłoszenie? Nie Może
Czy wymaga sprawdzenia historii kredytowej? Nie tak
Czy opiera się na przeglądzie moich finansów? Nie tak
Czy wymaga oszacowania kwoty mojej zaliczki? Nie tak
Czy pożyczkodawca poda mi szacunkową kwotę pożyczki? tak Nie
Czy pożyczkodawca poda mi konkretną kwotę pożyczki? Nie tak
Czy pożyczkodawca poda mi informacje o oprocentowaniu? Nie tak

Uwagi specjalne

Zaletą ukończenia obu etapów – wstępnej kwalifikacji i wstępnej akceptacji – przed szukaniem domu jest to, że daje to wyobrażenie o tym, ile pożyczkobiorca musi wydać. Zapobiega to marnowaniu czasu na szukanie zbyt drogich nieruchomości. Uzyskanie wstępnej akceptacji kredytu hipotecznego również przyspiesza faktyczny proces zakupu, dając sprzedawcy do zrozumienia, że ​​oferta jest poważna na konkurencyjnym rynku.

Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy kopię umowy kupna i wszelkie inne dokumenty niezbędne w ramach pełnego procesu gwarantowania po dokonaniu wyboru domu i złożeniu oferty. Pożyczkodawca zatrudnia certyfikowanego lub licencjonowanego wykonawcę zewnętrznego, który przeprowadza wycenę domu w celu określenia jego wartości. Wcześniejsze 

Ostatnim etapem procesu jest zobowiązanie do udzielenia pożyczki, które bank wydaje dopiero po zatwierdzeniu pożyczkobiorcy i danego domu – co oznacza, że ​​nieruchomość jest wyceniana po cenie sprzedaży lub wyższej. Bank może również zażądać więcej informacji, jeśli rzeczoznawca podniesie cokolwiek, co powinno być zbadane, na przykład problemy strukturalne lub wadliwy system HVAC. Wcześniejsze 

Twoje dochody i profil kredytowy zostaną ponownie sprawdzone, aby upewnić się, że nic się nie zmieniło od czasu pierwszego zatwierdzenia, więc nie jest to czas, aby wyjść i sfinansować duży zakup mebli.

Uzyskanie wstępnie zakwalifikowanego i wstępnie zatwierdzonego kredytu hipotecznego daje potencjalnym nabywcom domu dobry pomysł z wyprzedzeniem, na ile domu mogą sobie pozwolić. Ale większość sprzedawców będzie chętniej negocjować z tymi, którzy są wstępnie zatwierdzeni. Wstępne zatwierdzenie umożliwia również pożyczkobiorcom szybsze zamknięcie domu, oferując przewagę na konkurencyjnym rynku.