Weksel bankowy a czek poświadczony

Category: Płatności Kartą
17 lutego 2021

Różnica między wekslem bankowym a czekiem poświadczonym

Weksel bankowy to instrument finansowy wydawany przez bank na rzecz określonego podmiotu na zlecenie płatnika, w przypadku którego płatność została już odebrana przez bank, a kwota jest przekazywana temu podmiotowi w momencie jej przedstawienia, zaś czek potwierdzony wystawiany jest przez osobę, która posiada rachunek w banku na rzecz odbiorcy, na którym kwota jest przelewana z tego rachunku do odbiorcy po przedstawieniu, biorąc pod uwagę dostępność środków emitenta.

Poświadczone czeki i weksle bankowe to niektóre z usług świadczonych przez banki na rzecz klientów, które pomagają im płacić za towary i usługi. Chociaż brzmią podobnie, jest kilka punktów, w których się różnią. Oba te instrumenty korzystają z dostępnych środków na rachunku bankowym. Cel jest ten sam, jednak metoda osiągnięcia tego samego celu jest inna. Zrozumienie, jak działają te instrumenty, jest ważne przy wyborze odpowiedniego do Twojej sytuacji.

W dzisiejszych czasach wiele firm akceptuje płatności kartą, ale zdarza się, że wymagany jest zbywalny instrument, taki jak czek potwierdzony i przekaz bankowy. Oba są traktowane jako ekwiwalent gotówki.

Główna różnica polega głównie na tym, kto je wystawia i na jakim etapie bank pobiera kwotę z rachunku na pokrycie czeku.

Infografiki czeków bankowych a certyfikowaneKluczowe różniceKluczowe różnice są następujące –

 • Kluczowa różnica polega na tym, że czek poświadczony jest używany przez klientów do płatności za towary i usługi, a przekaz bankowy jest instrumentem, który można wykorzystać do tego samego, z wyjątkiem tego, że bank go dostarcza.
 • Posiadacz rachunku jest wystawcą czeku. Z kolei w przypadku przekazu bankowego bank go wystawia. Posiadacz składający wniosek jest wystawcą, a strona otrzymująca jest odbiorcąW przypadku przekazu bankowego podpis nie jest wymagany, natomiast czeki poświadczone wymagają podpisu i są przetwarzane po potwierdzeniu przez pracownika banku. Oznacza to, że dostępne są wystarczające środki, aby przetworzyć poświadczony czekJak powyższy punkt sugeruje, że czek poświadczony jest obciążany wyższą opłatą niż przekaz bankowy, ponieważ jest poświadczony i podpisany. Przekazy bankowe są podatne na oszustwa i mogą być nadużywane, stąd też pobierane za nie opłaty są niższeDane wymagane w przekazie bankowym to data, kwota do zapłaty i imię i nazwisko odbiorcy. Podobnie, dane wymagane w przypadku czeku poświadczonego to data, nazwa, kwota (słownie i na rycinie) oraz podpisProces, po którym następuje przekaz bankowy, wygląda następująco –
  1. W przypadku przekazu bankowego występują przedstawiciele banków, którzy pełnią rolę pośrednika.
  2. Bank wystawia weksel na Twoją prośbę, ale przetwarza go dopiero po upewnieniu się, że na koncie znajdują się wystarczające środki na pokrycie czeku.W tym momencie bank pobiera kwotę z Twojego konta bankowego.Proces jest zakończony, gdy odbiorca wpłaci lub zrealizuje wersję roboczą Proces poświadczonej kontroli wygląda następująco:

   1. W przypadku czeku poświadczonego zaangażowany jest również pośrednik, którym jest pracownik banku
   2. Pracownik banku sprawdza, czy emitent ma na koncie wystarczające środkiPo potwierdzeniu pracownik przetwarza go. Kwota jest potrącana po zaświadczeniu przez pracownika Przelew bankowy a tabela porównawcza czeków certyfikowanych Podstawa Weksel bankowy Certyfikowany czek Kluczowa różnica Przekazy bankowe są wystawiane przez banki i są gwarantowaneCzeki są wystawiane przez klientów i nie są gwarantowane, jednak czek poświadczony jest podobny, z tym wyjątkiem, że pracownik banku sprawdza, czy fundusz jest dostępny do dokonania płatności, zatrzymuje tę kwotę, a następnie podpisuje lub poświadcza, że ​​kwota jest dostępna Znaczenie Przekaz bankowy to instrument płatniczy, który jest wydawany przez bank na żądanie płatnikaJest to instrument płatniczy, który umożliwia rozliczanie transakcji firmom i osobom fizycznym. Taka możliwość jest zapewniana przez bank, w którym znajduje się rachunek wystawcy Wystawca Bank wystawia przekaz bankowy na żądanie swoich klientów. Bank wykonuje przelewy bezpośrednio na rachunek bankowy, który może znajdować się w tym samym lub innym bankuCzek poświadczony wystawia klient, który posiada rachunek w banku i zleca bankowi dokonanie płatności na rzecz wskazanej osoby lub okaziciela czeku Podpis Weksel bankowy nie wymaga podpisu klienta. Istnieje jednak potwierdzony czek bankowy podpisany przez urzędnika banku, co czyni go bezpieczniejszymCertyfikowany czek wymaga podpisu klienta. Ponadto bank poświadcza czek, dodając do podpisu słowo „Potwierdzony Proces 1. W przypadku przekazu bankowego występują przedstawiciele banków, którzy pełnią rolę pośrednika.

    2. Bank wystawia weksel na Twoją prośbę, ale przetwarza go dopiero po upewnieniu się, że na rachunku są wystarczające środki na pokrycie czeku.

    3. W tym momencie bank pobiera kwotę z Twojego konta bankowego.

    Proces jest zakończony, gdy odbiorca wpłaci lub zrealizuje wersję roboczą1. W przypadku czeku poświadczonego występuje również pośrednik, którym jest pracownik banku

    2. Pracownik banku sprawdza, czy wystawca posiada wystarczające środki na rachunku

    3. Po jego potwierdzeniu pracownik przetwarza go. Kwota jest potrącana po zaświadczeniu przez pracownika Wstrzymać wypłatę Możliwym sposobem zatrzymania płatności za przekaz bankowy jest jego zgubienie lub zniszczenie. Bank może zamiast tego przedstawić projekt emisji zastępczejPotwierdzony czek gwarantuje wypłatę, co oznacza, że ​​nie ma możliwości wstrzymania płatności po wystawieniu potwierdzonego czeku Bezpieczeństwo Banki pobierają niższą opłatę za przekaz bankowy w porównaniu z czekiem poświadczonymPotwierdzony czek jest gwarantowany, a za jego wystawienie banki pobierają wyższą opłatę Dane szczegółowe Data, kwota do zapłaty, imię i nazwisko odbiorcy płatnościData, imię i nazwisko, kwota słownie i cyframi, podpisWniosekKonieczne jest zrozumienie obu tych instrumentów oferowanych przez bank. Zarówno czek poświadczony, jak i przekaz bankowy są dostarczane przez bank i są szeroko stosowane. Różne kraje mają różne nazwy i chociaż ścieżka jest inna, efekt końcowy jest taki sam. Instrumenty te pomagają w rozliczaniu się za towary i usługi. Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć te instrumenty, aby zdecydować, których użyć w danej sytuacji

    Polecane artykułyTo był przewodnik dotyczący weksla bankowego a czeku certyfikowanego. Tutaj omawiamy najważniejsze różnice między czekiem bankowym a certyfikowanym czekiem wraz z infografiką i tabelą porównawczą. Możesz również zapoznać się z następującymi artykułami –