W jaki sposób obliczana jest minimalna kwota płatności za kartę kredytową

W jaki sposób obliczana jest minimalna kwota płatności za kartę kredytową
Category: Stopy Procentowej
16 października 2020

W tym artykule:

  • Jakie czynniki wpływają na obliczanie minimalnej płatności?
  • Skąd mam wiedzieć, ile wynosi moja minimalna płatność?
  • Jak dokonanie minimalnej płatności wpływa na mój kredyt?

Jeśli kiedykolwiek nosiłeś saldo na karcie kredytowej, prawdopodobnie widziałeś minimalną opcję płatności oferowaną przez wystawcę karty. Minimalna kwota płatności Twojej karty kredytowej jest obliczana na podstawie stopy procentowej i aktualnego salda i może zmieniać się z miesiąca na miesiąc w zależności od zmian salda.

Minimalna płatność to w zasadzie najniższa kwota, jaką bank akceptuje jako płatność salda każdego miesiąca. Płacenie minimalnej kwoty pozwala utrzymać kartę w dobrej kondycji, a także daje Ci czas, dopóki nie będziesz mógł spłacić więcej w ramach ogólnego salda. Ale jeśli masz saldo, płacenie tylko minimum każdego miesiąca może kosztować Cię odsetkami, a nawet zaszkodzić Twojej zdolności kredytowej.

Jakie czynniki wpływają na obliczanie minimalnej płatności?

Minimalne kwoty płatności są prawie zawsze obliczane na podstawie stopy procentowej i salda miesięcznego. W niektórych sytuacjach – na przykład gdy saldo konta jest poniżej określonej kwoty – możesz zostać obciążony stałą kwotą, na przykład 25 USD lub 35 USD. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy całkowite saldo jest mniejsze niż ustalona minimalna kwota płatności, w takim przypadku zostaniesz poproszony o spłatę całego salda.

W przypadku posiadaczy kart, których saldo przekracza określony próg, minimalna płatność może zostać obliczona przy użyciu kilku metod: albo jako zryczałtowany procent całego salda, albo procent plus koszty odsetek i opłat. W zależności od wystawcy karty i umowy, do obliczenia minimalnej kwoty płatności można użyć dowolnej z tych metod.

Jeśli wystawca karty pobiera stałą wartość procentową, minimalna płatność może wynosić od 2% do 4% całkowitego salda. W takim przypadku odsetki i wszelkie opłaty zostaną odliczone od całkowitego obliczonego procentu. Jeśli skorzystają z metody alternatywnej, zapłacisz niższy zryczałtowany procent – zwykle około 1% – ale zapłacisz również stosowne odsetki i opłaty za ten okres.

Skąd mam wiedzieć, ile wynosi moja minimalna płatność?

Najłatwiejszym sposobem znalezienia miesięcznej minimalnej płatności jest przejrzenie wysłanego pocztą wyciągu rozliczeniowego lub zalogowanie się na konto karty kredytowej w trybie online i przejście do karty płatności lub ostatniego wyciągu rozliczeniowego. W razie potrzeby możesz również skontaktować się telefonicznie z bankiem, aby zapytać, jaka jest Twoja minimalna płatność za miesiąc.

Zgodnie z ustawą o kartach kredytowych z 2009 r. Wydawcy kart kredytowych są prawnie zobowiązani do umieszczania „ostrzeżenia o minimalnej wysokości płatności” na każdym wyciągu rozliczeniowym. To ostrzeżenie informuje, ile czasu zajmie spłata salda karty kredytowej oraz ile odsetek zapłacisz, dokonując minimalnych płatności każdego miesiąca.

Co miesiąc dokładnie sprawdzaj wyciąg, aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna minimalna kwota płatności. Kwota ta może zmieniać się z miesiąca na miesiąc w zależności od salda i może również obejmować opłaty za opóźnienia w płatnościach i zaległe płatności.

Jak dokonanie minimalnej płatności wpływa na mój kredyt?

Na Twoje wyniki kredytowe nie wpłynie bezpośrednio płacenie minimalnej kwoty na karcie kredytowej co miesiąc, a dokonywanie płatności na czas co miesiąc może w rzeczywistości poprawić ogólny stan Twojego kredytu. Historia płatności jest najważniejszym aspektem Twojej oceny kredytowej, a nawet jedna spóźniona lub nieodebrana płatność może mieć negatywny wpływ na Twoje wyniki – więc jeśli przynajmniej płacisz minimum na rachunku, historia płatności nie powinna zanurzać.

Płacenie tylko minimum może jednak wpłynąć na współczynnik wykorzystania kredytu, w zależności od tego, ile masz długu odnawialnego. Wykorzystanie kredytu oblicza się, dzieląc łączne salda przez łączny dostępny kredyt. Eksperci zalecają utrzymywanie wskaźnika wykorzystania poniżej 30%, aby uniknąć negatywnego wpływu na wyniki kredytowe. Spłacając minimum, całkowity dług odnawialny będzie malał w wolnym tempie i nie zrobi wiele, aby zmniejszyć wykorzystanie kredytu.

Płacenie tylko minimum każdego miesiąca może cię sporo kosztować, gdy odsetki są uwzględniane i naliczane w czasie, więc staraj się płacić więcej niż minimum, kiedy możesz. Jeśli jednak możesz sobie pozwolić na zapłacenie tylko minimalnej kwoty, zrób to, aby uniknąć opóźnionych lub nieodebranych płatności.

Jeśli chcesz spłacić swoje karty kredytowe lub chcesz dowiedzieć się więcej o swoim aktualnym zadłużeniu na karcie kredytowej, rozważ otrzymanie bezpłatnej kopii raportu kredytowego Experian i wyników z Experian, aby wiedzieć, co znajduje się w pliku kredytowym.