konto bankowe

Znaczenie wyrażenia uzgodnienia Wyciąg z rozliczenia to wyciąg zawierający listę różnic między saldem bankowym zgodnie z wyciągiem bankowym a księgami rachunkowymi, uzgodnieniem dłużnika z wierzycielem, uzgodnieniem salda zadłużenia lub jakimkolwiek ...
Definicja konta banku korespondenta Konto bankowe korespondenta, zwykle określane jako konto Vostro lub nostro, to konto, które umożliwia prowadzenie rachunków wzajemnych w różnych bankach na podstawie umowy. Rachunki te są ...
17 lutego 2021