Które opłaty za kartę kredytową podlegają odliczeniu od podatku?

Category: Płatności Kartą
17 lutego 2021

Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy mają potencjalną możliwość odliczenia wydatków od ich dochodu brutto, aby obniżyć kwotę, którą płacą w postaci rocznych podatków do Internal Revenue Service (IRS). Rezerwy i procedury odliczeń dla osób fizycznych i firm są różne, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, które z nich mają zastosowanie. Ogólnie rzecz biorąc, prawie wszystko, co dotyczy karty kredytowej, nie podlega odliczeniu od podatku jako osobisty wyszczególniony odpis, ale w przypadku firmy można je odliczyć od podatku.

Kluczowe wnioski
 • Opłaty za karty kredytowe nie podlegają odliczeniu w przypadku osób fizycznych i podlegają odliczeniu w przypadku firm.
 • Firmy mogą odliczyć wszystkie opłaty za karty kredytowe, a także opłaty finansowe.Firmy mogą odliczyć opłaty za przetwarzanie kart kredytowych lub debetowych związane z płaceniem podatków, ale osoby fizyczne nie.Czy opłaty za karty kredytowe podlegają odliczeniu od podatku?

  Krótka odpowiedź brzmi: to zależy. W dużej mierze zależy to od tego, czy opłaty za kartę kredytową są naliczane w celach biznesowych, czy też karta była przeznaczona do użytku osobistego. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące każdego rodzaju sytuacji.

  Indywidualne potrąceniaUstawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu (TCJA) została podpisana przez Prezydenta Trumpa w grudniu 2017 r., A większość jej klauzul weszła w życie w 2018 r. TCJA była największą zmianą przepisów podatkowych od 30 lat. W przypadku osób fizycznych zlikwidował on wiele różnych wyszczególnionych odliczeń, z których podatnicy korzystali w poprzednich latach. Niektóre z najbardziej rozpowszechnionych zmian wyeliminowały wydatki ponoszone przez osoby fizyczne na zaangażowanie biznesowe, takie jak koszty transportu.

  Osoby, które chcą skorzystać z wyszczególnionych odliczeń, robią to zgodnie z harmonogramem A. Aby potrącenia wyszczególnione w wykazie A były opłacalne, muszą przekraczać standardowe odliczenia przyznane wszystkim podatnikom. Ze względu na TCJA standardowe odliczenia dla podatników amerykańskich znacznie wzrosły. Na rok 2019 te odliczenia to:

 • 12200 $: pojedynczy podatnik
 • 12200 $: płatnik zamężny rozlicza się oddzielnie18 350 $: głowa rodziny24.400 $: podatnik będący w związku małżeńskim rozlicza się wspólnie24 400 $: kwalifikująca się wdowa (er)Dzięki tym standardowym odliczeniom potrzeba wyszczególnionych odliczeń stała się przestarzała dla większości podatników. Niezależnie od tego obciążenia finansowe i roczne opłaty za karty kredytowe nigdy nie kwalifikowały się do wyszczególnionych odliczeń. Przed 2018 rokiem podatnicy mogli odliczyć koszty transakcji w przypadku płatności kartą kredytową i debetową dokonywaną do IRS. Po TCJA te odliczenia również nie były już dozwolone.

  Odliczenia biznesoweUlgi podatkowe dla firm to inna historia. Prawie każda opłata za kartę kredytową lub opłatę wystawcy karty kredytowej poniesione przez firmę w związku z używaniem karty kredytowej była i nadal kwalifikuje się do odliczenia jako wydatek biznesowy.

  W zależności od rodzaju działalności, firma składa załącznik C lub formularz 1120. Korporacje składają formularz 1120, podczas gdy wszystkie inne firmy korzystają z załącznika C.

  Dopuszczalne odliczenia dla firm są szczegółowo opisane w publikacji IRS 535. Firmy mają możliwość odliczenia prawie każdego wydatku związanego z ich działalnością w ciągu roku, kiedy ustalają swoją ostateczną linię rocznych podatków.

  Jeśli chodzi o korzystanie z kart kredytowych, firmy mogą odliczyć: opłaty finansowe, opłaty roczne, opłaty miesięczne, opłaty za opóźnienia i inne. Haczyk polega na tym, że opłaty muszą być powiązane z firmą. Na przykład zmniejsza to roczną opłatę za osobistą kartę kredytową, ale może obejmować opłaty finansowe za zakupy dokonane kartą. Firmy mogą również odliczyć wszelkie koszty przetwarzania kart kredytowych lub debetowych związane z płaceniem podatków.

  Ponadto firmy mogą również odliczyć wydatki, które ponoszą, aby akceptować karty kredytowe jako handlowcy. Opłaty te mogą być złożone. Podmioty obsługujące sieci kart mogą pobierać od akceptantów stałą opłatę za przywilej akceptacji. Akceptanci płacą również opłatę transakcyjną za przetwarzanie karty przy każdej transakcji kartą na rzecz wydawcy karty. Te i wszelkie inne opłaty poniesione przez akceptanta są zgłaszane jako wydatki biznesowe i dozwolone jako odliczenia podatkowe.