Kto kontroluje zachodni brzeg

Category: Inny Sposób
17 lutego 2021

Obejmuje kontrolę eksportu rządu USA, której firmy muszą przestrzegać podczas eksportu do tego kraju.

Stany Zjednoczone wprowadzają kontrole eksportu w celu ochrony interesów bezpieczeństwa narodowego i promowania celów polityki zagranicznej związanych z towarami podwójnego zastosowania poprzez wdrażanie rozporządzeń dotyczących eksportu (EAR). Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) składa się z dwóch elementów: Administracji Eksportu (EA), która odpowiada za rozpatrywanie wniosków o wydanie licencji, doradzanie eksporterom oraz przygotowywanie i publikowanie zmian w Regulaminie Administracji Eksportu; i Export Enforcement (EE), który jest odpowiedzialny za egzekwowanie EAR. BIS ściśle współpracuje z ambasadami USA, zagranicznymi rządami, przemysłem i stowarzyszeniami handlowymi, aby zapewnić, że eksport ze Stanów Zjednoczonych jest bezpieczny i zgodny z EAR. Urzędnicy BIS przeprowadzają wizyty na miejscu, znane jako kontrole użytkowania końcowego (EUC), na całym świecie z użytkownikami końcowymi, odbiorcami,i / lub inne strony transakcji dotyczących pozycji podlegających EAR w celu zweryfikowania zgodności.

EUC to weryfikacja na miejscu strony transakcji spoza Stanów Zjednoczonych w celu ustalenia, czy strona jest wiarygodnym odbiorcą towarów z USA. EUC są przeprowadzane w ramach procesu licencjonowania BIS, jak również jego programu zgodności, w celu ustalenia, czy elementy zostały wyeksportowane zgodnie z ważnym zezwoleniem BIS lub w inny sposób zgodne z EAR. W szczególności EUC weryfikujerzetelnośćtransakcji podlegających EAR, w tym: potwierdzenie zasadności i wiarygodności końcowego zastosowania i użytkownika końcowego; monitorowanie zgodności z warunkami licencji; oraz zapewnienie, że przedmioty są używane, ponownie wywożone lub przekazywane (w kraju) zgodnie z EAR. Kontrole te mogą zostać zakończone przed eksportem towarów zgodnie z licencją eksportową BIS w formie kontroli przed wydaniem licencji (PLC) lub po eksporcie z USA podczas weryfikacji po wysyłce (PSV).

Urzędnicy BIS polegają na EUC w celu ochrony przedmiotów podlegających EAR przed przekierowaniem do nieautoryzowanych zastosowań końcowych / użytkowników. Weryfikacja wiarygodności podmiotu zagranicznego ułatwia przyszły handel, w tym na podstawie przeglądów licencji BIS. Jeżeli BIS nie jest w stanie zweryfikować wiarygodności firmy lub nie może wykonać EUC, firma może otrzymać, na przykład, bardziej szczegółową kontrolę regulacyjną podczas przeglądu wniosków o licencję lub zostać umieszczona na liście niezweryfikowanej lub liście podmiotów BIS, stosownie do przypadku.

BIS opracował listę „czerwonych flag lub znaków ostrzegawczych oraz opracował wytyczne „Poznaj swojego klienta, które mają pomóc eksporterom w zidentyfikowaniu możliwych naruszeń EAR. Oba te zasoby są publicznie dostępne, a ich rozpowszechnianie wśród członków branży jest wysoce zalecane, aby pomóc w promowaniu zgodności z EAR.

BIS przez cały rok zapewnia również różnorodne szkolenia dla eksporterów ze Stanów Zjednoczonych. Sesje te obejmują od jedno do dwudniowych seminariów, które koncentrują się na podstawach eksportu do bardziej zaawansowanych tematów branżowych. Zainteresowane strony mogą sprawdzić listę nadchodzących seminariów i seminariów internetowych lub zapoznać się ze szkoleniami internetowymi zapewnianymi przez BIS.

BIS i EAR regulują transakcje dotyczące eksportu towarów, usług i technologii podwójnego zastosowania ze Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać porady i wymagania prawne, eksporterzy powinni skonsultować się z innymi agencjami rządowymi USA, które regulują bardziej specjalistyczne produkty. Na przykład Dyrekcja ds. Kontroli Handlu Obronnego Departamentu Stanu USA ma władzę w zakresie artykułów i usług obronnych lub amunicji. Listę innych agencji zaangażowanych w kontrolę eksportu można znaleźć na stronie internetowej BIS lub w Suplemencie nr 3 do części 730 EAR.

EAR jest dostępny na stronie internetowej BIS oraz w e-CFR (elektronicznym kodeksie przepisów federalnych) i jest aktualizowany w razie potrzeby.

Skonsolidowana lista kontrolna (CSL) to lista stron, w stosunku do których rząd Stanów Zjednoczonych utrzymuje ograniczenia dotyczące niektórych eksportów, powrotów wywozów lub transferów towarów. CSL konsoliduje jedenaście wykazów kontroli eksportu Departamentów Handlu, Stanu i Skarbu Państwa w jeden zbiór danych jako pomoc dla przemysłu w przeprowadzaniu elektronicznych ekranów stron transakcji regulowanych. Zachęca się eksporterów do klasyfikowania swoich produktów przed wywozem, a także do skonsultowania się z CSL w celu ustalenia, czy którakolwiek ze stron transakcji może podlegać określonym wymogom licencji.