Kredyt handlowy

17 lutego 2021

Co to jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki to umowa między przedsiębiorstwami (B2B), w której klient może kupować towary na konto bez płacenia gotówką z góry, płacąc dostawcy w późniejszym zaplanowanym terminie. Zwykle firmy, które korzystają z kredytów kupieckich, dają kupującym 30, 60 lub 90 dni na zapłatę, przy czym transakcja jest rejestrowana na fakturze. Kredyt kupiecki można traktować jako rodzaj finansowania w wysokości 0%, zwiększający majątek firmy, przy jednoczesnym odroczeniu płatności za określoną wartość towaru lub usługi na jakiś czas w przyszłości i wymagający braku odsetek w związku z okresem spłaty.

Kredyt handlowyZrozumienie kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki to korzyść dla kupującego. W niektórych przypadkach niektórzy kupujący mogą negocjować dłuższe terminy spłaty kredytu kupieckiego, co daje jeszcze większą przewagę. Często sprzedawcy będą mieć określone kryteria kwalifikujące do kredytu kupieckiego.

Kredyt kupiecki B2B może pomóc firmie uzyskać, wyprodukować i sprzedać towary, zanim kiedykolwiek będzie trzeba za nie zapłacić. Umożliwia to firmom uzyskanie strumienia przychodów, który może z mocą wsteczną pokryć koszty sprzedanych towarów. Walmart jest jednym z największych użytkowników kredytu kupieckiego, starając się płacić wstecznie za zapasy sprzedane w swoich sklepach. Międzynarodowe umowy handlowe obejmują również warunki kredytu kupieckiego. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli kredyt kupiecki jest oferowany kupującemu, zazwyczaj zawsze zapewnia on korzyść dla przepływów pieniężnych firmy.

Liczba dni, na które udzielany jest kredyt, jest określana przez firmę udzielającą kredytu i jest uzgadniana zarówno przez firmę udzielającą kredytu, jak i przez firmę go otrzymującą. Kredyt kupiecki może być również podstawowym sposobem finansowania krótkoterminowego wzrostu gospodarczego. Ponieważ kredyt kupiecki jest formą kredytu nieoprocentowanego, często można go wykorzystać do zachęcania do sprzedaży.

Ponieważ kredyt kupiecki stawia dostawców w pewnym stopniu w niekorzystnej sytuacji, wielu dostawców stosuje rabaty w przypadku kredytów handlowych, aby zachęcić do wcześniejszych płatności. Dostawca może udzielić rabatu, jeśli klient zapłaci w ciągu określonej liczby dni przed terminem płatności. Na przykład 2% rabatu, jeśli płatność wpłynie w ciągu 10 dni od wystawienia 30-dniowego kredytu. Ten rabat będzie określany jako 2% / 10 netto 30 lub po prostu 2/10 netto 30.

Kluczowe wnioski
 • Kredyt kupiecki to rodzaj komercyjnego finansowania, w ramach którego klient może nabyć towary lub usługi i zapłacić dostawcy w późniejszym zaplanowanym terminie.
 • Kredyt kupiecki może być dla firm dobrym sposobem na uwolnienie przepływów pieniężnych i sfinansowanie krótkoterminowego wzrostu.Kredyt kupiecki może utrudniać prowadzenie księgowości finansowej.Regulatorzy zazwyczaj zachęcają do finansowania kredytów kupieckich na całym świecie i mogą stwarzać możliwości dla nowych rozwiązań technologii finansowej.Rachunkowość kredytu kupieckiego

  Kredyty handlowe są rozliczane zarówno przez sprzedających, jak i kupujących. Rachunkowość z kredytami kupieckimi może się różnić w zależności od tego, czy firma stosuje metodę kasową, czy memoriałową. Wszystkie spółki publiczne wymagają rachunkowości memoriałowej. W przypadku rachunkowości memoriałowej firma musi ujmować przychody i wydatki w momencie ich realizacji.

  Fakturowanie kredytu kupieckiego może skomplikować księgowość memoriałową. Jeżeli spółka publiczna oferuje kredyty kupieckie, musi zaksięgować przychody i wydatki związane ze sprzedażą w momencie transakcji. W przypadku fakturowania kredytu kupieckiego firmy nie otrzymują natychmiast środków pieniężnych na pokrycie wydatków. Dlatego przedsiębiorstwa muszą wykazywać aktywa jako należności w swoim bilansie.

  W przypadku kredytu kupieckiego istnieje możliwość spłaty. Firmy oferujące kredyty kupieckie również zazwyczaj oferują rabaty, co oznacza, że ​​mogą otrzymać mniej niż saldo należności. Zarówno niewywiązanie się z płatności, jak i rabaty mogą wymagać odpisów należności z tytułu niewykonania zobowiązań lub odpisów z tytułu rabatów. Są to zobowiązania, które firma musi wydać.

  Alternatywnie, kredyt kupiecki jest przydatną opcją dla firm po stronie kupujących. Firma może uzyskać aktywa, ale nie musiałaby od razu kredytować gotówki ani ujmować żadnych wydatków. W ten sposób kredyt kupiecki może działać jak pożyczka 0% w bilansie. Majątek spółki rośnie, ale gotówka musi być wypłacana dopiero w przyszłości, a odsetki nie są naliczane w okresie spłaty. Przedsiębiorstwo musi ująć koszt tylko wtedy, gdy środki pieniężne są opłacane metodą kasową lub gdy przychody są uzyskiwane metodą memoriałową. Ogólnie rzecz biorąc, działania te znacznie zwalniają przepływ gotówki dla kupującego.

  Trendy kredytu kupieckiego

  Kredyt kupiecki jest najbardziej opłacalny dla firm, które nie mają wielu możliwości finansowania. W technologii finansowej nowe rodzaje opcji finansowania w punktach sprzedaży są udostępniane przedsiębiorstwom zamiast kredytów kupieckich. Wiele z tych firm fintech współpracuje ze sprzedawcami w punkcie sprzedaży, aby zapewnić 0% lub nisko oprocentowane finansowanie zakupów. Partnerstwa te pomagają złagodzić ryzyko kredytu kupieckiego dla sprzedających, a jednocześnie wspierają wzrost dla kupujących.

  Kredyt kupiecki przyniósł także nowe rozwiązania finansowe dla sprzedających w postaci finansowania wierzytelności. Finansowanie należności, zwane również finansowaniem faktur lub faktoringiem, to rodzaj finansowania, który zapewnia przedsiębiorstwom kapitał w związku z ich kredytem kupieckim, saldami należności.

  Z międzynarodowego punktu widzenia promowany jest kredyt kupiecki. Światowa Organizacja Handlu informuje, że 80% do 90% światowego handlu jest w pewien sposób uzależnione od finansowania handlu. Ubezpieczenie finansowania handlu jest również częścią wielu dyskusji na temat finansowania handlu na całym świecie z wieloma nowymi innowacjami. Na przykład LiquidX oferuje teraz rynek elektroniczny skupiający się na ubezpieczeniu kredytu kupieckiego dla globalnych uczestników.

  Badania przeprowadzone przez Bank Rezerwy Federalnej USA w Nowym Jorku również wskazują na kilka ważnych spostrzeżeń. Badanie kredytowe dla małych firm z 2019 r. Wykazało, że kredyt kupiecki jest trzecim najpopularniejszym narzędziem finansowania wykorzystywanym przez małe firmy, a 13% firm zgłasza, że ​​z niego korzysta.

  Powiązane pojęcia i inne kwestie

  Kredyt kupiecki ma znaczący wpływ na finansowanie przedsiębiorstw i dlatego jest powiązany z innymi warunkami i koncepcjami finansowania. Inne ważne warunki, które mają wpływ na finansowanie działalności, to rating kredytowy, linia handlowa i kredyt kupującego.

  Rating kredytowy to ogólna ocena zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, oparta na historii finansowej, która obejmuje terminowość spłaty zadłużenia i inne czynniki. Bez dobrego ratingu kredyt kupiecki nie może zostać zaoferowany firmie. Jeśli przedsiębiorcy nie spłacają salda kredytu kupieckiego zgodnie z ustalonymi warunkami, zwykle naliczane są kary w postaci opłat i odsetek. Sprzedawcy mogą również zgłaszać zaległości w spłacie kredytu kupieckiego, które mogą wpływać na zdolność kredytową kupującego. Zaległości wpływające na zdolność kredytową kupującego mogą również wpływać na jego zdolność do pozyskania innych rodzajów finansowania.

  Linia handlowa lub tradeline to zapis rachunku kredytu biznesowego dostarczony agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące kredytów biznesowych. W przypadku dużych przedsiębiorstw i spółek publicznych za liniami handlowymi mogą podążać agencje ratingowe, takie jak Standard & Poor’s, Moody’s czy Fitch.

  Kredyt kupiecki jest związany z handlem międzynarodowym i jest zasadniczo pożyczką udzieloną w celu finansowania zakupu dóbr inwestycyjnych i usług. Kredyt kupującego obejmuje różne agencje za granicą i zazwyczaj ma minimalną kwotę pożyczki w wysokości kilku milionów dolarów.