Jak uzyskać ulgę w kredytach hipotecznych na koronawirusa

Jak uzyskać ulgę w kredytach hipotecznych na koronawirusa
16 października 2020

Nowe przepisy oferują ulgę w kredytach hipotecznych na koronawirusa

 • FACEBOOK
 • ŚWIERGOT
 • LINKEDIN

Niedawno uchwalona ustawa o koronawirusie, pomocy, uldze i bezpieczeństwie gospodarczym (ustawa CARES) nakazuje pożyczkodawcom posiadającym federalne kredyty hipoteczne zawieszenie płatności pożyczkobiorców na maksymalnie 360 ​​dni, jeśli doświadczyli trudności finansowych z powodu wybuchu koronawirusa.

1,06 mln

Liczba właścicieli domów, którzy mają 30 dni zaległości w spłacie kredytu hipotecznego, nie jest objęta programem restrukturyzacji. Wcześniejsze 

Ustawa zawiesza również egzekucje związane z egzekucją do 31 grudnia 2020 r. Ponadto przepisy ustawy CARES przewidują wstrzymanie negatywnej sprawozdawczości kredytowej w przypadku przyznania ulgi. Wcześniejsze 

Kluczowe wnioski

 • Jeśli Twój kredyt hipoteczny jest zabezpieczony przez rząd federalny, postanowienia ustawy CARES 2020 mogą pozwolić na potencjalne zawieszenie płatności na okres do 360 dni, jeśli doświadczyłeś trudności finansowych.
 • Zgodnie z ustawą CARES nie będziesz pobierać opłat za zwłokę ani zgłaszać biur kredytowym.
 • Zajęcia i eksmisje kwalifikujących się kredytów zostały wstrzymane do 31 grudnia 2020 r.
 • Jeśli Twoja pożyczka nie jest zabezpieczona przez fundusze federalne, możesz skontaktować się z obsługą pożyczki, rządem stanowym lub władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje.

Dotyczy kredytów hipotecznych

Postanowienia Ustawy CARES dotyczące restrukturyzacji i wykluczenia dotyczą kredytów hipotecznych zabezpieczonych przez rząd federalny i sponsorowane przez rząd przedsiębiorstwa, które są zdefiniowane jako pożyczki:

 • Ubezpieczony przez Federal Housing Administration (FHA)
 • Ubezpieczony na mocy sekcji 255 krajowej ustawy o mieszkalnictwie, która obejmuje kredyty hipoteczne na konwersję kapitału mieszkaniowego administrowane przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD)
 • Gwarancja na mocy sekcji 184 lub 184A ustawy Housing and Community Development Act z 1992 r., Która dotyczy indyjskich rodzin i mieszkań na Hawajach
 • Gwarantowane lub ubezpieczone przez Departament Spraw Weteranów
 • Gwarantowane, ubezpieczone lub wykonane przez Ministerstwo Rolnictwa
 • Zakupiony lub poddany sekurytyzacji przez Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) lub Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)

Hipoteki kwalifikowane przez federację mogą być utrzymywane przez właścicieli mieszkań, a także właścicieli i innych właścicieli komercyjnych. Zasady różnią się w przypadku kredytobiorców mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości wielorodzinnych.

Jeśli otrzymałeś ulgę hipoteczną na podstawie ustawy CARES, początkowa zwłoka 180-dniowa może wkrótce wygasnąć. Możesz poprosić o dodatkowe przedłużenie do 180 dni za pośrednictwem swojej obsługi pożyczki, ale MUSISZ złożyć wniosek. Wcześniejsze 

Wstrzymane płatności (Forbearance)

Ustawa CARES stanowi, że jeśli kredytobiorca mieszkaniowy doświadcza trudności finansowych z powodu COVID-19, możesz uzyskać zwłokę w spłacie kredytu hipotecznego z zabezpieczeniem federalnym na okres do 180 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 180 dni (potencjalna ulga dla łącznie 360 ​​dni).

Ulgę mogą również otrzymać właściciele hipotek na nieruchomościach wielorodzinnych. Ustawa CARES zezwala na 30-dniową zwłokę w przypadku wielorodzinnych kredytów hipotecznych i maksymalnie dwa 30-dniowe przedłużenia.

Jeśli zaproponowano ci zwolnienie na mocy ustawy CARES lub od jakiegokolwiek pożyczkodawcy, przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z warunkami. Najlepiej po prostu dodać brakujące płatności na koniec okresu spłaty kredytu hipotecznego. Niektórzy pożyczkodawcy, szczególnie z sektora prywatnego, mogą mieć specjalne warunki, które mogą tylko odroczyć płatności na krótki czas i wymagać płatności balonowej.

Dyskryminacja w zakresie kredytów hipotecznych jest nielegalna. Jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany ze względu na rasę, religię, płeć, stan cywilny, korzystanie z pomocy publicznej, narodowość, niepełnosprawność lub wiek, możesz podjąć pewne kroki. Jednym z takich kroków jest złożenie raportu do Consumer Financial Protection Bureau lub Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) USA.

Jak poprosić o wyrozumiałość

Jako pożyczkobiorca z pożyczką hipoteczną wspieraną przez rząd federalny, musisz skontaktować się z obsługą pożyczki (firmą, na rzecz której dokonujesz płatności), aby złożyć wniosek o roszczenie. Nie musisz przedkładać obszernej dokumentacji, a jedynie potwierdzenie swoich trudności finansowych na standardowym formularzu wniosku o restrukturyzację.

Właściciele domów wielorodzinnych muszą być na bieżąco z płatnościami od 1 lutego 2020 r., Aby uzyskać zgodę na udzielenie ulgi restrukturyzacyjnej. W stosownych przypadkach właściciele powinni złożyć ustną lub pisemną prośbę do swojego pracownika obsługującego, który może zatwierdzić 30-dniową zwłokę. Wielorodzinne kredyty hipoteczne z zabezpieczeniem federalnym mogą również kwalifikować się do maksymalnie dwóch dodatkowych 30-dniowych okresów wstrzymania. Wcześniejsze 

Jak poprosić o przedłużenie forbearance

Podobnie jak w przypadku pierwotnego wniosku o wyrozumiałość, masz również prawo zażądać przedłużenia o kolejne 180 dni (łącznie do 360 dni). Musisz skontaktować się z firmą obsługującą pożyczki, aby poprosić o przedłużenie umowy. Rozszerzenie nie jest automatyczne. Żadne dodatkowe opłaty, kary ani odsetki (poza zaplanowanymi kwotami) nie zostaną doliczone do Twojego konta. Nie musisz składać dodatkowej dokumentacji poza roszczeniem dotyczącym trudności finansowych związanych z pandemią. Wcześniejsze 

Prawo do zatrzymania wyrozumiałości

Jako pożyczkobiorca ustawa CARES daje Ci prawo do wstrzymania zwłoki w dowolnym momencie. Dotyczy to Ciebie, jeśli masz finansowaną przez państwo pożyczkę na zwykłą nieruchomość mieszkalną lub budynek wielorodzinny. Wcześniejsze 

Brak dodatkowych kar, odsetek lub opóźnionych opłat

W trakcie przyznanego Ci okresu zwłoki Twój serwisant nie może naliczać żadnych kar, odsetek ani opłat, które nie zostałyby naliczone, gdybyś dokonał płatności w całości i na czas. Wynajmujący nie może pobierać od najemców żadnych opłat ani kar za zwłokę w zapłacie czynszu w jakimkolwiek okresie zwłoki przyznanym wynajmującemu. Wcześniejsze 

Brak raportów do biur kredytowych

Kredytodawcom zaleca się, aby nie zgłaszali do biur kredytowych spóźnionych lub nieodebranych płatności, pod warunkiem, że uczestniczysz w jednym z programów restrukturyzacyjnych. Oznacza to, że fakt, że nie dokonujesz pełnych płatności lub nie płacisz w ogóle, nie wpłynie na Twoją zdolność kredytową. Wcześniejsze 

Brak wykluczeń lub eksmisji

Moratorium na egzekucje i eksmisje dla hipotek zabezpieczonych przez federalne aktywa obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Właściciele nie mogą eksmitować najemców w żadnym okresie, w którym udzielono im zwłoki. Wcześniejsze 

Możliwa dodatkowa pomoc

Po osiągnięciu końca okresu zwłoki możesz kwalifikować się do dodatkowej pomocy, jeśli jej potrzebujesz. Współpracuj z serwisantem i, jeśli to możliwe, wznów dokonywanie regularnych płatności. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, zapytaj serwisanta, jakie inne opcje są dostępne. Może to obejmować zmniejszenie miesięcznych płatności lub inny rodzaj modyfikacji pożyczki.

W przypadku, gdy Ty i Twój pożyczkodawca osiągniecie porozumienie w sprawie zmiany pożyczki, nie można zgłosić biurom kredytowym jako „nieaktualny” w odniesieniu do tej pożyczki.

Jak sprawdzić, czy Twoja pożyczka jest zabezpieczona federalnie

Aby dowiedzieć się, czy Twoja pożyczka jest wspierana przez rząd federalny, dzięki czemu kwalifikujesz się do pomocy wymienionej powyżej, oto kilka działań, które możesz podjąć:

 • Zadzwoń lub napisz do biura obsługi kredytu hipotecznego. Twój serwisant ma obowiązek poinformować Cię, kto jest właścicielem Twojego kredytu hipotecznego, oraz podać imię i nazwisko, adres i numer telefonu osoby, która jest właścicielem Twojego kredytu hipotecznego.
 • Sprawdź online. Użyj narzędzi do wyszukiwania pożyczek dostarczonych przez Fannie Mae lub Freddie Mac, aby dowiedzieć się, czy któryś z tych dwóch wspieranych przez rząd dostawców jest właścicielem Twojego kredytu hipotecznego.
 • Sprawdź stronę internetową Mortgage Electronic Registration Systems (MERS), aby znaleźć swojego usługodawcę, jeśli nie wiesz, kto to jest. Wcześniejsze 

Co zrobić, jeśli masz kredyt hipoteczny zabezpieczony przez rząd

Federalne organy regulacyjne uważają, że większość pożyczkodawców i podmiotów obsługujących nie wspieranych przez rząd przyjmie zasady podobne do tych, które nakazuje ustawa CARES. Aby się tego dowiedzieć, skontaktuj się z firmą obsługującą pożyczki, zapytaj, jakie programy mają wdrożone, aby pomóc właścicielom domów dotkniętych epidemią koronawirusa, i postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Chociaż ustawa CARES nie wymaga, aby prywatni pożyczkodawcy oferowali ulgi, jeśli ty i twój pożyczkodawca dojdziecie do jakiegokolwiek rodzaju umowy o modyfikację pożyczki, prawo dotyczące niezgłaszania zmniejszonych lub wstrzymanych płatności do biur kredytowych ma zastosowanie do Ciebie. Wcześniejsze 

Nie przestawaj dokonywać płatności

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, możesz mieć więcej opcji, niż myślisz. Niezależnie od tego, czy Twoja pożyczka jest wspierana przez rząd federalny, czy przez prywatnego pożyczkodawcę, jedyną rzeczą, której nie powinieneś robić, jest zaprzestanie dokonywania płatności. Musisz skontaktować się z pożyczkodawcą lub podmiotem obsługującym, aby poinformować firmę, że masz problemy z dokonaniem płatności. Brak skontaktowania się z pożyczkodawcą może spowodować wiele negatywnych konsekwencji, takich jak dodatkowe opłaty, zaległe raporty kredytowe, a ostatecznie możliwe wykluczenie i eksmisja.