Jak działają ulgi podatkowe na opiekę nad dzieckiem

Jak działają ulgi podatkowe na opiekę nad dzieckiem
Category: Jesteś Winien
16 października 2020

Opieka nad dziećmi jest droga, a pandemia COVID-19 tylko pogorszyła sytuację. Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić dzięki uldze podatkowej na opiekę nad dzieckiem.

Każdy, kto musi zapłacić za opiekę nad dzieckiem, wie, że koszt dobrej opieki nad dzieckiem może być szalony.

Po spłacie kredytu hipotecznego może to być Twój największy rachunek w miesiącu.

Nierzadko wydaje się więcej niż 15% dochodów na opiekę. Aby to zilustrować, rząd USA definiuje „opiekę po przystępnej cenie” jako kosztującą nie więcej niż 7% dochodu rodziny.

Na szczęście amerykański kodeks podatkowy oferuje zachętę, która może zrównoważyć przynajmniej część tych kosztów.

Co musisz wiedzieć o kredycie na opiekę nad dzieckiem i osobami niesamodzielnymi

 • Co to jest ulga podatkowa na opiekę nad dzieckiem?
 • Jak kwalifikować się do ulgi podatkowej na opiekę nad dzieckiem
 • Ile można się spodziewać oszczędności podatkowych
 • Inne kredyty i odliczenia związane z dziećmi do rozważenia

Co to jest ulga podatkowa na opiekę nad dzieckiem?

Kredyt na opiekę nad dziećmi i osobami na utrzymaniu pomaga rodzinom pracującym pokryć wydatki na opiekę nad dziećmi, dorosłymi osobami na utrzymaniu lub niepełnosprawnym małżonkiem.

Kredyt obliczasz, biorąc procent wydatków, które zapłaciłeś dostawcy usług opieki zdrowotnej. Stawka ta zależy od skorygowanego dochodu brutto (wiersz 8b formularza 1040 z 2019 r.).

Istnieje jednak ograniczenie całkowitych wydatków, których można użyć do obliczenia kredytu. Jeśli płacisz za opiekę nad jedną kwalifikującą się osobą, możesz wykorzystać do 3000 USD kosztów, aby ubiegać się o kredyt. Jeśli opłacasz opiekę nad dwiema lub więcej osobami, możesz oprzeć kredyt na maksymalnie 6000 USD wydatków.

Jeśli Twój pracodawca zapewnia świadczenia z tytułu opieki niesamodzielnej, których nie musisz uwzględniać w dochodzie podlegającym opodatkowaniu, przed obliczeniem ulgi musisz odjąć kwotę tych świadczeń od wydatków.

Bonus: Chcesz zmienić swoje marzenie o pracy w domu w rzeczywistość? Pobierz mój Kompletny przewodnik po pracy w domu, aby dowiedzieć się, jak pracować w domu dla CIEBIE.

Jak kwalifikować się do ulgi podatkowej na opiekę nad dzieckiem

Istnieje kilka zasad, których należy przestrzegać, aby kwalifikować się do kredytu na opiekę nad dzieckiem i osobami niesamodzielnymi.

Zasada nr 1: tylko dla osób pracujących i rodzin

Musisz zapłacić za opiekę nad dzieckiem lub dzieckiem pozostającym na utrzymaniu, abyś Ty (i Twój współmałżonek, jeśli składasz dokumenty wspólnie) mogli pracować lub aktywnie szukać pracy. Jeśli jeden z małżonków pracuje, a drugi pozostaje w domu, nie możesz ubiegać się o kredyt.

Aby ograniczyć ten kredyt do rodzin pracujących, IRS wymaga od podatnika „dochodu z pracy”. Wypracowany dochód obejmuje pensje, pensje, napiwki i dochody z samozatrudnienia. Jeśli Twój jedyny dochód pochodzi z emerytury lub renty, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych lub dochodu z inwestycji, nie będziesz mógł ubiegać się o kredyt. Bardziej szczegółowe omówienie tego, co liczy się, a co nie liczy jako dochód uzyskany, można znaleźć w publikacji IRS 503.

Publikacja 503 wyjaśnia również specjalną zasadę, która ma zastosowanie, jeśli Twój współmałżonek jest studentem w pełnym wymiarze godzin lub nie jest w stanie samodzielnie się opiekować.

Zasada 2: Uprawnieni dostawcy opieki

Do kredytu kwalifikuje się wiele różnych rodzajów opieki. Liczy się opieka świadczona w domu, podobnie jak opieka świadczona w domu opiekuna, w żłobku, żłobku lub półkolonie. Koszty czesnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej nie kwalifikują się do kredytu, ale koszty opieki przed i po lekcjach są dopuszczalne.

Opiekunem nie może być Twój współmałżonek, rodzic dziecka, inne dziecko w wieku poniżej 19 lat ani inna osoba na utrzymaniu, o którą możesz ubiegać się Ty lub Twój współmałżonek w zeznaniu podatkowym.

Będziesz musiał zidentyfikować dostawcę usług opieki zdrowotnej na swoim zeznaniu, podając imię i nazwisko osoby lub organizacji, adres i numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacji podatkowej.

Potrzebujesz znaleźć sposób na pracę z domu? Pobierz mój Kompletny przewodnik po pracy z domu, aby poznać wszystkie moje najlepsze strategie krótko- i długoterminowe.

Zasada # 3: Opieka zapewniana kwalifikującej się osobie

Ludzie często myślą o Kredycie na opiekę nad dziećmi i osobami na utrzymaniu jako o kredycie na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Ale jeśli chodzi o tę zaletę, definicja kwalifikującej się osoby jest nieco szersza. Możesz obliczyć kredyt na podstawie wydatków na:

 • Twoje dziecko, które miało mniej niż 13 lat, gdy świadczono opiekę
 • Innym pozostającym na utrzymaniu w dowolnym wieku, jeśli nie są fizycznie lub psychicznie niezdolni do samodzielnego zadbania o siebie
 • Twój współmałżonek, który był psychicznie lub fizycznie niezdolny do samodzielnego zadbania o siebie i mieszkał z Tobą przez ponad pół roku

Ile można się spodziewać oszczędności podatkowych

Kwota kredytu waha się od 20% do 35% dopuszczalnych wydatków na opiekę, w zależności od skorygowanego dochodu brutto (AGI). Im wyższy dochód, tym niższy procent.

Te wartości procentowe pojawiają się w wierszu 8 formularza 2441, formularzu używanym do obliczania i ubiegania się o kredyt na opiekę nad dzieckiem.

Maksymalny procent 35% jest dostępny tylko dla osób z AGI 15 000 USD lub mniej. Zatem maksymalny kredyt dostępny dla osoby, która opłaca koszty opieki nad jedną kwalifikującą się osobą, wynosi 3000 dolarów razy 35%, czyli 1050 dolarów. W przypadku dwóch lub więcej kwalifikujących się osób maksymalny kredyt wynosi 6000 razy 35%, czyli 2100 USD.

Procent zaczyna spadać, gdy AGI przekroczy 15 000 USD, ale nie zanika całkowicie. Jeśli Twój AGI przekracza 43 000 USD, będziesz mógł zażądać przynajmniej 20% swoich dopuszczalnych wydatków.

Na przykład, powiedzmy, że Twój AGI wynosi 75 000 USD, masz dwoje dzieci w wieku poniżej 13 lat w przedszkolu, a całkowite roczne wydatki na opiekę wyniosły 10 000 USD. Ponieważ masz dwie kwalifikujące się osoby, możesz wykorzystać 6000 USD z tych wydatków do obliczenia kredytu. Ponieważ Twój AGI przekracza 43 000 USD, procent używany do obliczenia ulgi podatkowej na opiekę nad dzieckiem wynosi 20%. Zatem dostępna ulga podatkowa wynosiłaby 6000 razy 20%, czyli 1200 USD.

Inną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że jest to ulga podatkowa, a nie odliczenie podatkowe. Ulgi podatkowe obniżają Twój dochód podlegający opodatkowaniu, więc ich wartość zależy od Twojego przedziału podatkowego. Z drugiej strony ulga podatkowa to dolar za dolara obniżenia kwoty należnego podatku.

Załóżmy, że obliczasz swoje zeznanie podatkowe bez żadnych kredytów i masz należny podatek w wysokości 1600 USD. Jeśli zastosujesz ulgę podatkową na dziecko i opiekę nad osobami zależnymi w wysokości 1200 $ do swojego rachunku podatkowego, zamiast tego jesteś winien 400 $. To sprawia, że ​​kredyt na opiekę nad dzieckiem jest cenną ulgą podatkową dla każdego, kto płaci za kwalifikujące się wydatki na opiekę.

Chcesz pozbyć się długów, zaoszczędzić pieniądze i zbudować prawdziwe bogactwo? Pobierz mój DARMOWY kompletny przewodnik po finansach osobistych.

Inne kredyty i odliczenia związane z dziećmi do rozważenia

Jeśli nie możesz ubiegać się o kredyt na opiekę nad dzieckiem i osobami niesamodzielnymi lub szukasz innych sposobów na obniżenie podatku, rozważ te ulgi i odliczenia podatkowe.

Zasiłek na dziecko

Ulga podatkowa na dzieci wynosi do 2000 USD na każde pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku poniżej 17 lat na koniec roku podatkowego. Aby zakwalifikować się do kredytu, osoba pozostająca na utrzymaniu musi mieszkać z Tobą przez ponad pół roku i mieć co najmniej 2,500 USD dochodu.

Ulga podatkowa na dzieci wygasa dla podatników o wysokich dochodach. Jeśli jesteś singlem z AGI powyżej 240 000 USD lub jesteś w związku małżeńskim składającym wniosek wspólnie z AGI powyżej 440 000 USD, nie odniesiesz żadnych korzyści z ubiegania się o ten kredyt.

Więcej informacji na temat ulgi podatkowej na dziecko można znaleźć w publikacji IRS nr 501.

Kredyt dla innych osób na utrzymaniu

Jeśli masz na utrzymaniu osobę, która nie spełnia warunków ubiegania się o ulgę podatkową na dzieci, na przykład student lub starszy rodzic, możesz ubiegać się o ulgę dla innych osób na utrzymaniu. Kredyt ten jest wart do 500 $ na osobę pozostającą na utrzymaniu, ale ma takie same limity wycofywania jak ulga podatkowa na dzieci.

Bonus: Posiadanie więcej niż jednego źródła dochodu może pomóc w trudnych ekonomicznie czasach. Dowiedz się, jak zacząć zarabiać na boku, korzystając z mojego BEZPŁATNEGO, kompletnego przewodnika po zarabianiu pieniędzy

Potrącenie z kosztów leczenia

Jeśli opłaciłeś ubezpieczenie zdrowotne i inne koszty opieki zdrowotnej osób pozostających na Twoim utrzymaniu, możesz skorzystać z odliczenia kosztów leczenia.

Koszty leczenia są uwzględnione w wyszczególnionych odpisach. Tak więc, aby otrzymać świadczenie, łączne wyszczególnione odliczenia, w tym koszty opieki zdrowotnej, podatki stanowe i lokalne, odsetki od kredytu hipotecznego i datki na cele charytatywne, muszą być większe niż standardowe potrącenie dostępne dla Twojego statusu.

W roku 2019 dostępne standardowe odliczenia to:

 • Oddzielne składanie dokumentów w sprawach stanowych i małżeńskich: 12 200 USD
 • Wspólne zgłoszenie małżeństwa: 24 400 USD
 • Głowa rodziny: 18 350 USD

Ponadto możesz odliczyć tylko koszty leczenia, które przekraczają 7,5% Twojego AGI. Kwalifikujące się wydatki obejmują:

 • Składki na ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne
 • Wizyta u lekarza jest dodatkowo płatna
 • Koszty leków na receptę
 • Kwoty zapłacone za okulary i soczewki kontaktowe
 • Opłaty laboratoryjne

Pełną listę wydatków kwalifikowanych można znaleźć w publikacji IRS 502.

Jeśli Ty i Twoja rodzina jesteście w stosunkowo dobrym stanie zdrowia i macie dostęp do dofinansowywanego przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotnego, osiągnięcie tego progu może być trudne. Jednak rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami mogą mieć więcej kwalifikujących się wydatków.

Ulga podatkowa na podatek dochodowy

Ulga podatkowa na zarobki (EITC) jest przeznaczona dla pracowników o niskich i średnich dochodach, a większe ulgi są dostępne dla podatników, którzy mają dzieci.

Twój maksymalny EITC zależy od liczby kwalifikujących się dzieci, o które ubiegasz się po powrocie. W 2019 roku maksymalne wartości to:

 • 6,557 $ z trojgiem lub więcej kwalifikujących się dzieci
 • 5828 $ z dwójką kwalifikujących się dzieci
 • 3,526 $ z jednym kwalifikującym się dzieckiem
 • 529 $ bez kwalifikujących się dzieci

Więcej informacji na temat EITC, w tym limitów dochodów, można znaleźć w publikacji IRS 596.

Chcesz znaleźć sposób na zarabianie pieniędzy bez wychodzenia z domu? Sprawdź moją bezpłatną listę 30 sprawdzonych pomysłów na biznes, aby znaleźć idealną okazję do swojego stylu życia.

Kredyt adopcyjny

Jeżeli adoptujesz dziecko w trakcie roku podatkowego, Kredyt adopcyjny jest wart do 13810 $ na dziecko.

Kwalifikowane wydatki na adopcję, które można wykorzystać do obliczenia kredytu, obejmują:

 • Opłaty adopcyjne
 • Koszty sądowe i honoraria prawników
 • Koszty podróży

Kredyt adopcyjny wygasa dla podatników ze zmodyfikowanymi AGI od 207,140 do 247,140 USD w 2019 r.

Radzenie sobie z podatkami może być żmudne i frustrujące, ale skorzystanie z kredytu na opiekę nad dzieckiem i osobami na utrzymaniu oraz innych ulg podatkowych może pomóc zrównoważyć wysokie koszty wychowania dzieci. Poświęć trochę czasu na zbadanie ulg i odliczeń podatkowych, które Cię dotyczą, aby zminimalizować kwotę podatku, który jesteś winien, a nawet zwiększyć zwrot podatku.

Opanuj dziś swoje finanse osobiste

Jeśli chcesz jeszcze bardziej praktycznych taktyk, które pomogą Ci zarządzać swoimi finansami, masz szczęście. Napisałem DARMOWY przewodnik, który szczegółowo opisuje, jak możesz zacząć to robić.

Dołącz do setek tysięcy ludzi, którzy go przeczytali i skorzystali już z niego, wprowadzając poniżej swoje dane, aby otrzymać kopię przewodnika w formacie PDF.

Kiedy skończysz, przeczytaj go, zastosuj lekcje i wyślij mi e-maila z Twoimi sukcesami – czytam każdy e-mail.