Jak czytać wykresy giełdowe

Category: Jest Również
17 lutego 2021

Jak czytać wykresy giełdowe

Jeśli zamierzasz aktywnie handlować akcjami jako inwestor giełdowy Inwestor giełdowy Inwestujący w akcje to osoba, która uczestniczy w kupnie i sprzedaży akcji spółki na rynku akcji. Podobnie jak ktoś, kto inwestowałby na dłużnych rynkach kapitałowych, inwestor akcyjny inwestuje na rynkach kapitałowych i wymienia swoje pieniądze na akcje firmy zamiast na obligacje. Kariera w banku jest bardzo opłacalna, więc musisz umieć czytać wykresy giełdowe. Nawet traderzy, którzy przede wszystkim używają analizy fundamentalnej do wyboru akcji do zainwestowania, nadal często korzystają z analizy technicznej Analiza techniczna – przewodnik dla początkujących Analiza techniczna jest formą wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen.Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową. ruchu cen akcji w celu określenia konkretnych punktów kupna lub wejścia i sprzedaży lub wyjścia.

Wykresy giełdowe są bezpłatnie dostępne w witrynach internetowych, takich jak Google Finance i Yahoo Finance, a biura maklerskie zawsze udostępniają je swoim klientom. Krótko mówiąc, nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem wykresów giełdowych do zbadania.

Budowa wykresów giełdowych – linie, słupki, świeczniki

Wykresy giełdowe mogą mieć różną konstrukcję, od wykresów słupkowych po wykresy świecowe. Analiza techniczna – przewodnik dla początkujących Analiza techniczna to forma wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową. do wykresów liniowych do wykresów punktowych i figurowych. Prawie wszystkie wykresy giełdowe dają możliwość przełączania się między różnymi typami wykresów, a także możliwość nakładania różnych wskaźników technicznych na wykresie. Możesz również zmieniać ramy czasowe pokazane na wykresie. Chociaż wykresy dzienne są prawdopodobnie najczęściej używanymi, dziennymi, tygodniowymi, miesięcznymi,rok do roku (rok do roku) r / r oznacza rok do roku i jest rodzajem analizy finansowej używanej do porównywania danych szeregów czasowych. Dostępne są również przydatne do pomiaru wzrostu, wykrywania trendów (YTD), 5 lat, 10 lat i pełnego historycznego okresu istnienia zapasów.

Stosowanie różnych stylów konstrukcji wykresów i różnych ram czasowych do analizy ma względne zalety i wady. To, jaki styl i ramy czasowe będą najlepsze dla Ciebie jako indywidualnego analityka lub inwestora, możesz odkryć tylko poprzez faktyczną analizę wykresów giełdowych. Możesz uzyskać cenne wskazówki dotyczące prawdopodobnych zapasów Co to jest zapas? Osoba, która jest właścicielem akcji spółki, nazywana jest udziałowcem i jest uprawniona do ubiegania się o część pozostałych aktywów i zysków firmy (w przypadku rozwiązania spółki). Pojęcia „akcje, „akcje i „akcje są używane zamiennie. ruch ceny z dowolnego wykresu giełdowego. Powinieneś wybrać styl wykresu, który ułatwi ci czytanie i analizowanie wykresu oraz handel z zyskiem.

Patrząc na wykres giełdowy

Poniżej znajduje się wykres dzienny od początku roku Apple Inc. (AAPL), dzięki uprzejmości stockcharts.com. Ten wykres jest wykresem świecowym, na którym białe świece pokazują dni dla akcji, a czerwone świece pokazują dni w dół. Ponadto do tego wykresu dodano kilka wskaźników technicznych: 50-okresową średnią ruchomą i 200-okresową średnią ruchomą, pojawiające się na wykresie jako niebieskie i czerwone linie; wskaźnik siły względnej (RSI), który pojawia się w osobnym oknie nad głównym oknem wykresu; wskaźnik dywergencji średniej ruchomej zbieżności Oscylator MACD – Analiza techniczna Oscylator MACD służy do badania krótkookresowej zbieżności i dywergencji średniej ruchomej. Oscylator MACD jest obosiecznym wskaźnikiem technicznym, ponieważ oferuje handlowcom i analitykom możliwość śledzenia trendów na rynku, a także mierzenia tempa zmian cen.(MACD), który pojawia się w osobnym oknie pod wykresem.

W dolnej części głównego okna wykresu wyświetlany jest dzienny wolumen obrotu. Zwróć uwagę na duży wzrost wolumenów, który nastąpił 1 lutego, kiedy kurs wzrósł i rozpoczął silny trend wzrostowy, który trwał do początku czerwca. Zwróć również uwagę na dużą wielkość wolumenu sprzedaży (wskazywaną przez czerwone słupki wolumenu, które wskazują dni z większą ilością wolumenu sprzedaży niż wolumenu kupna), która występuje, gdy akcje gwałtownie spadają w okolicach 12 czerwca.

Znaczenie objętości

Wolumen pojawia się na prawie każdym wykresie giełdowym, jaki znajdziesz. Dzieje się tak, ponieważ wielkość obrotu jest uważana za krytyczny wskaźnik techniczny przez prawie każdego inwestora giełdowego. Na powyższym wykresie, oprócz pokazania całkowitego poziomu wolumenu obrotu dla każdego dnia, dni z większym wolumenem kupna są oznaczone niebieskimi słupkami, a dni z większym wolumenem sprzedaży są oznaczone czerwonymi słupkami.

Powód, dla którego wielkość uważana jest za bardzo ważny wskaźnik techniczny, jest prosty. Zdecydowana większość zakupów i sprzedaży na giełdzie jest dokonywana przez dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki inwestycyjne Opis stanowiska pracy w bankowości inwestycyjnej Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej przedstawia główne umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymagane, aby zostać analitykiem lub współpracownikiem IB, a także: zarządzający funduszami, tacy jak fundusze inwestycyjne lub fundusze typu ETF (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) to popularne narzędzie inwestycyjne, w którym portfele mogą być bardziej elastyczne i zróżnicowane w szerokim zakresie wszystkich dostępnych aktywów zajęcia. Dowiedz się o różnych typach funduszy ETF, czytając ten przewodnik. menedżerowie. Kiedy inwestorzy dokonują dużych zakupów lub sprzedaży akcji, powoduje to wysoki wolumen obrotu,i jest to ten rodzaj poważnych zakupów i sprzedaży dokonywany przez dużych inwestorów, który zazwyczaj przenosi akcje w górę lub w dół.

W związku z tym inwestorzy indywidualni lub inni inwestorzy instytucjonalni obserwują dane dotyczące wolumenu w celu wskazania głównych działań kupna lub sprzedaży dużych instytucji. Informacje te można wykorzystać do prognozowania przyszłego trendu cen akcji lub do określenia kluczowych poziomów wsparcia i oporu cenowego.

W rzeczywistości wielu inwestorów indywidualnych podejmuje decyzje dotyczące kupna i sprzedaży prawie wyłącznie na podstawie zidentyfikowanych działań głównych inwestorów instytucjonalnych. Kupują akcje, gdy wolumen i ruch cen wskazują, że duże instytucje kupują, a sprzedają lub unikają kupowania akcji, gdy istnieją oznaki dużej sprzedaży instytucjonalnej.

Taka strategia działa najlepiej, gdy jest stosowana w przypadku głównych akcji, które są zazwyczaj przedmiotem intensywnego obrotu. Prawdopodobnie będzie mniej skuteczny, gdy zostanie zastosowany do akcji małych spółek, które nie są jeszcze widoczne na ekranach radarów dużych inwestorów instytucjonalnych i które mają stosunkowo niewielkie obroty nawet w dni, w których akcje są notowane częściej niż zwykle.

Podstawowe wzorce głośności

Istnieją cztery podstawowe wzorce wolumenu, które inwestorzy zazwyczaj postrzegają jako wskaźniki.

Obrót o wysokim wolumenie w dni zwyżkowe – jest to byczy i niedźwiedzi Specjaliści z sektora finansów przedsiębiorstw regularnie określają rynki jako bycze i niedźwiedzie w oparciu o dodatnie lub ujemne ruchy cen. Zwykle uważa się, że rynek bessy istnieje, gdy nastąpił spadek ceny o 20% lub więcej od szczytu, a hossa jest uważana za 20% odbicie od dna rynkowego. wskazanie, że cena akcji będzie nadal rosła

Obrót o niskim wolumenie w dni spadkowe – jest to również wskazówka zwyżkowa, ponieważ wskazuje, że w dni, w których cena akcji nieco spada, niewielu inwestorów jest zaangażowanych w handel. Dlatego takie spadki występujące podczas ogólnej hossy są powszechnie interpretowane jako tymczasowe zniesienia lub korekty, a nie jako wskaźniki przyszłego znacznego ruchu cen.

Obrót o wysokim wolumenie w dni spadkowe – jest to uważany za niedźwiedzi wskaźnik dla akcji, ponieważ pokazuje, że główni inwestorzy instytucjonalni agresywnie sprzedają akcje.

Obrót o niskim wolumenie w dni zwyżkowe – jest to kolejny niedźwiedzi wskaźnik, chociaż nie tak silny, jak handel o wysokim wolumenie w dni spadkowe. Niski wolumen ma tendencję do ustalania akcji handlowej w takie dni, jako mniej znaczące i zwykle świadczy tylko o krótkoterminowym zniesieniu trendu przeciwnego w górę w ogólnym, długoterminowym trendzie spadkowym.

Korzystanie ze wskaźników technicznych

Analizując wykresy giełdowe pod kątem inwestowania na giełdzie, inwestorzy wykorzystują różnorodne wskaźniki techniczne, aby pomóc im dokładniej określić prawdopodobny ruch cen, zidentyfikować trendy i przewidzieć zmiany na rynku z trendów wzrostowych na spadkowe i odwrotnie.

Jednym z najczęściej używanych wskaźników technicznych jest średnia ruchoma. Średnie kroczące, które są najczęściej stosowane do dziennych wykresów giełdowych, to 20-dniowa, 50-dniowa i 200-dniowa średnia krocząca. Ogólnie rzecz biorąc, o ile średnia krocząca z krótszego okresu jest wyższa od średniej kroczącej z dłuższego okresu, uważa się, że akcje znajdują się w ogólnym trendzie wzrostowym. I odwrotnie, jeśli krótkoterminowe średnie kroczące są poniżej długoterminowych średnich kroczących, oznacza to ogólny trend spadkowy.

Znaczenie 200-dniowej średniej kroczącej

Większość analityków uważa 200-dniową średnią ruchomą za krytyczny wskaźnik na wykresie giełdowym. Inwestorzy, którzy są byczy na akcji, chcą, aby cena akcji pozostała powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Niedźwiedzi inwestorzy, którzy sprzedają krótkie akcje, chcą, aby cena akcji pozostała poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Jeśli cena akcji przekroczy poziom poniżej 200-dniowej średniej kroczącej do powyżej niej, jest to zwykle interpretowane jako zwyżka na rynku. Spadek ceny powyżej 200-dniowej średniej ruchomej jest interpretowany jako niedźwiedzi wskazanie dla akcji.

Wzajemne oddziaływanie między 50-dniowymi i 200-dniowymi średnimi kroczącymi jest również uważane za silny wskaźnik przyszłych ruchów cen. Kiedy 50-dniowa średnia krocząca przechodzi z dołu do ponad 200-dniowej średniej kroczącej, to zdarzenie jest określane przez analityków technicznych jako „złoty krzyż. Złoty krzyż jest w zasadzie wskazówką, że akcje są „złote, po znacznie wyższych cenach.

Z drugiej strony, jeśli 50-dniowa średnia krocząca przechodzi od góry do poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, analitycy określają to jako „krzyż śmierci. Prawdopodobnie możesz sam się zorientować, że „krzyż śmierci nie wróży dobrze dla przyszłych ruchów cen akcji.

Wskaźniki trendów i dynamiki

Istnieje praktycznie nieskończona lista wskaźników technicznych do wyboru przez handlowców podczas analizy wykresu. Eksperymentuj z różnymi wskaźnikami, aby odkryć te, które najlepiej pasują do Twojego stylu handlu i które są stosowane do konkretnych akcji, którymi handlujesz. Prawdopodobnie okaże się, że niektóre wskaźniki sprawdzają się bardzo dobrze w prognozowaniu zmian cen niektórych akcji, ale nie innych.

Analitycy techniczni często używają różnych typów wskaźników w połączeniu ze sobą. Wskaźniki techniczne są podzielone na dwa podstawowe typy: wskaźniki trendu, takie jak średnie kroczące, oraz wskaźniki momentum, takie jak MACD lub średni wskaźnik kierunkowy (ADX). Wskaźnik ADX – Analiza techniczna ADX oznacza średni wskaźnik ruchu kierunkowego. Wskaźnik ADX jest wskaźnikiem siły trendu, powszechnie używanym w handlu kontraktami futures. Jednak od tego czasu jest szeroko stosowany przez analityków technicznych do praktycznie każdej innej inwestycji zbywalnej, od akcji, przez rynek Forex, po fundusze ETF. . Wskaźniki trendów służą do określania ogólnego kierunku ceny akcji, w górę lub w dół, podczas gdy wskaźniki dynamiki mierzą siłę ruchu cen.

Analiza trendów

Podczas przeglądania wykresu giełdowego, oprócz określenia ogólnego trendu giełdowego, w górę lub w dół, warto również zwrócić uwagę na aspekty trendu, takie jak:

  • Jak długo utrzymuje się ten trend? Akcje nie pozostają w trendach wzrostowych ani spadkowych w nieskończoność. Ostatecznie zawsze pojawiają się zmiany trendów. Jeśli trend utrzymuje się przez długi czas bez żadnego znaczącego korektorskiego przesunięcia w przeciwnym kierunku, chcesz być szczególnie wyczulony na oznaki zbliżającego się odwrócenia rynku.
  • Jak zwykle handluje się akcjami? Niektóre akcje poruszają się w stosunkowo powolnych, dobrze zdefiniowanych trendach. Inne akcje regularnie doświadczają większej zmienności, a ceny gwałtownie rosną lub spadają, nawet w środku ogólnego długoterminowego trendu. Jeśli handlujesz akcjami, które zwykle charakteryzują się dużą zmiennością, wiesz, że nie powinieneś przywiązywać zbytniej wagi do akcji handlowej w ciągu jednego dnia.
  • Czy istnieją oznaki możliwego odwrócenia trendu? Dokładna analiza zmian cen akcji często ujawnia oznaki potencjalnego odwrócenia trendu. Wskaźniki dynamiki często wskazują, że trend traci moc, zanim cena akcji faktycznie osiągnie szczyt, dając ostrzeżonym inwestorom możliwość wyjścia z akcji po dobrej cenie, zanim spadnie. Różne formacje świecowe lub inne wykresy są również często używane do identyfikacji głównych zmian rynkowych.

Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu

Wykresy giełdowe mogą być szczególnie pomocne w określaniu poziomów wsparcia i oporu dla akcji. Poziomy wsparcia to poziomy cen, na których zwykle widzisz nowe zakupy w celu wsparcia ceny akcji i odwrócenia jej na plus. I odwrotnie, poziomy oporu reprezentują ceny, po których akcje wykazywały tendencję do niepowodzenia w próbach przejścia w górę, wracając na spadki.

Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu może być szczególnie pomocna w handlu akcjami, które mają tendencję do handlu w ustalonym przedziale handlowym przez długi okres czasu. Niektórzy inwestorzy giełdowi Inwestorzy akcyjni to osoba, która uczestniczy w kupnie i sprzedaży akcji spółki na rynku akcji. Podobnie jak ktoś, kto inwestowałby na dłużnych rynkach kapitałowych, inwestor akcyjny inwestuje na rynkach kapitałowych i wymienia swoje pieniądze na akcje firmy zamiast na obligacje. Kariery bankowe przynoszą wysokie zyski, po zidentyfikowaniu takiej akcji będą starały się kupować akcje na poziomach wsparcia i sprzedawać je w kółko na poziomach oporu, zarabiając coraz więcej pieniędzy, gdy akcje wielokrotnie przemierzają ten sam teren.

W przypadku akcji, które mają dobrze określone poziomy wsparcia i oporu, wybicia cen poza którykolwiek z tych poziomów mogą być ważnymi wskaźnikami przyszłych ruchów cen. Na przykład, jeśli wcześniej cena akcji nie przekroczyła 50 USD za akcję, ale w końcu tak się stanie, może to oznaczać, że cena akcji przejdzie stamtąd na znacznie wyższy poziom.

Poniższy wykres General Electric (GE) pokazuje, że akcje znajdowały się w wąskim przedziale od 29 do 30 USD za akcję przez kilka miesięcy, ale gdy cena akcji spadła poniżej poziomu wsparcia 29 USD, nadal spadała znacznie niżej.

Wniosek – Korzystanie z analizy wykresów giełdowych

Analiza wykresów giełdowych nie jest nieomylna, nawet w rękach najbardziej doświadczonych analityków technicznych. Gdyby tak było, każdy inwestor giełdowy byłby multimilionerem. Jednak nauka czytania wykresów giełdowych z pewnością pomoże zmienić szanse na odniesienie sukcesu jako inwestor giełdowy na Twoją korzyść.

Analiza wykresów giełdowych to umiejętność i jak każda inna umiejętność, ekspertem w tej dziedzinie staje się tylko praktyka. Dobra wiadomość jest taka, że ​​praktycznie każdy, kto chce pilnie pracować nad analizą wykresów giełdowych, może stać się, jeśli nie zwykłym ekspertem, przynajmniej całkiem niezłym – wystarczająco dobrym, aby poprawić swoją ogólną rentowność na giełdzie. Dlatego w Twoim najlepszym interesie jako inwestora jest rozpoczęcie lub kontynuowanie edukacji w zakresie analizy wykresów giełdowych.

Więcej o handlu

CFI oferuje program Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, z programem certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, pomocne będą następujące zasoby:

  • Oscylator McClellana Oscylator McClellana – Analiza techniczna Oscylator McClellana jest rodzajem oscylatora pędu. Oscylator McClellana jest obliczany za pomocą wykładniczych średnich kroczących i ma na celu wskazanie siły lub słabości ruchu cenowego, a nie jego kierunku.
  • Linie prędkości Linie prędkości – analiza techniczna Linie prędkości są narzędziem analitycznym używanym do określania poziomów wsparcia i oporu. Nie mają być używane jako samodzielny wskaźnik techniczny.
  • Handel na rynku Forex Handel na rynku Forex – Jak handlować na rynku Forex Handel na rynku Forex pozwala użytkownikom czerpać korzyści z aprecjacji i spadku wartości różnych walut. Handel na rynku Forex polega na kupowaniu i sprzedawaniu par walutowych w oparciu o względną wartość każdej waluty w stosunku do innej waluty, z której składa się para.
  • Investing for Dummies Finance Artykuły finansowe CFI zostały opracowane jako przewodniki do samodzielnej nauki, dzięki którym można nauczyć się ważnych koncepcji finansowych online we własnym tempie. Przeglądaj setki artykułów!

Szkolenie z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Rozwiń swoją karierę w bankowości inwestycyjnej, private equity, FP&A, skarbcu, rozwoju korporacyjnym i innych obszarach finansów korporacyjnych.

aby przenieść swoją karierę na wyższy poziom! Dowiedz się już dziś krok po kroku od profesjonalnych instruktorów z Wall Street.