GetBack spuszcza z tonu? W propozycji układowej oferuje niższą wartość akcji

Dom - Finanse - GetBack spuszcza z tonu? W propozycji układowej oferuje niższą wartość akcji

02.08.2019-715 widoki -Finanse

GetBack i postępowanie układowe. Nowa emisja akcji

GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe; proponuje, aby cena emisyjna akcji serii F wynosiła 5 groszy. Według poprzednich propozycji układowych proponowana cena emisyjna posiadała wynieść 8, 63 złotych.

Konwersji na akcje spółki nowej emisji podlegają m. in. wierzytelności wierzycieli wraz z grupy pierwszej. Pierwsza grupa wierzycieli obejmuje m. in. obligatariuszy spółki, posiadających nieumorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje wyemitowane przez spółkę niezabezpieczone na majątku zamkniętych funduszy inwestycyjnych, jakich certyfikaty posiada spółka.

GetBack i podwyższenie kapitału

Konwersja wierzytelności na akcje uczyni, że kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż jednej, 4 mld zł i nie wyższą niż dwóch mld zł, w trasie ustanowienia nie mniej niźli 28 mld oraz nie więcej niż 40 mld nowych akcji serii F.

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., zaś w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w stolicy polski w ramach przeprowadzonej czołowej oferty publicznej. W kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku. Było to po tym, gdy 16 kwietnia o świcie firma podała, że przewodzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki ma swoje źródła, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" podczas gdy PKO BP i PFR zdementowały informacje, że kierują takie rozmowy. To uczyniło reakcję KNF. W konsekwencji rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.

KNF zarzuciła byłemu kierownictwu spółki organizowanie operacji finansowych, mających w celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę plików wierzytelności.

GetBack i prokuratura

Śledztwo dotyczące GetBacku nadzoruje warszawska Prokuratura Regionalna. Zostało ono podjęte 24 04 w ramach zespołu prokuratorów, który został powołany przez Prokuraturę Krajową po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie GetBacku. Działanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, kierowania ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.

Według prokuratury po toku śledztwa przesłuchano obecnie łącznie kilkadziesiąt osób, po tym urzędników Komisji Przeglądu Finansowego i spółki GetBack, a także zabezpieczono dokumentację i dane elektroniczne.

Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie prokuratury dokonało zatrzymań. Sąd zdecydował o użyciu trzymiesięcznego aresztu m. in. wobec byłego prezesa GetBack Konrada K. i wiceprezes Anny P.

Związane z