Co to znaczy, że na wyciągu z mojego konta rozliczeniowego znajduje się napis „Udostępnij wersję roboczą”?

Category: Credit Union
17 lutego 2021

Twoja SKOK zajmuje się akcjami, a nie depozytami gotówki.

Keith Brofsky / Photodisc / Getty Images

Więcej artykułów
 • 1. Co to jest konto IRA Share?
 • 2. Sposób rejestrowania sprzedaży Nowych Akcji Zwykłych3. Jakie roczne opłaty zwykle płacisz za inwestycję w fundusz powierniczy?Jeśli otworzyłeś konto czekowe w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie w banku, prawdopodobnie zobaczysz termin „udostępniony weksel dotyczący nowego konta. Dotyczy to również rachunków oszczędnościowych otwartych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Jesteś członkiem unii kredytowej, a właściwie częściowym właścicielem lub udziałowcem. Otwierając konto czekowe w banku, jesteś po prostu klientem. „Udział w określeniu „projekt akcji oznacza tę własność, podczas gdy „projekt odnosi się do czeków. Czek jest szkicem, ale termin ten jest staroświecki i generalnie nie jest częścią współczesnej terminologii finansowej.

  Termin „weksel jest powszechnie stosowany przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w odniesieniu do indywidualnego rachunku czekowego w ramach ich własnej infrastruktury finansowej.

  Jak działają spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  W przeciwieństwie do banków spółdzielcze kasy pożyczkowe są organizacjami non-profit. Te spółdzielcze instytucje będące własnością członków świadczą takie same usługi finansowe jak banki. Ponieważ są one organizacjami non-profit, zyski kas są zwracane członkom w postaci niższych opłat za prowadzenie rachunków lub niższych stóp oprocentowania pożyczek, a także wyższych stóp oszczędzania na kontach oszczędnościowych, rachunkach rynku pieniężnego i certyfikatach depozytowych. Te ostatnie znane są jako „depozyty udziałowe w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Możesz wpłacać pieniądze do IRA za pośrednictwem unii kredytowej, ale spodziewaj się, że termin „akcje będzie również odnosić się do kont emerytalnych.

  Ponieważ członkowie spółdzielni są udziałowcami i działają na zasadzie spółdzielczości, wpłacając pieniądze do kasy kupują akcje, a nie wpłacają depozyty. To samo dotyczy odsetek, które są określane jako dywidenda na rachunku SKOK. Ponieważ każdy członek jest akcjonariuszem, oznacza to również, że każda osoba ma prawo głosu w zarządzaniu spółdzielczą kasą pożyczkową, w głosowaniu na stanowiska w Radzie Dyrektorów oraz w kwestiach związanych ze spółkami kredytowymi. Każdy członek ma jeden głos, więc ci, którzy mają więcej pieniędzy w unii kredytowej, nie mają więcej do powiedzenia podczas głosowania niż ci, którzy mają mniej pieniędzy.

  Ubezpieczenie Credit Union

  Czy Twoje pieniądze są bezpieczne w kasie? To tak samo bezpieczne, jak pieniądze w banku. Fundusze przechowywane w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych nie są pokrywane przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów, jak ma to miejsce w przypadku banków. Jednak fundusze te są pokrywane w ramach Krajowej Administracji Kasami Kredytowymi. NCUA, niezależna agencja federalna utworzona w 1970 r., Administruje Funduszem Ubezpieczenia Akcji National Credit Union.

  Podobnie jak w przypadku funduszy ubezpieczonych w FDIC, depozyty w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są ubezpieczone do kwoty 250 000 USD na jednego członka. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są zobowiązane do umieszczenia oficjalnego znaku NCUA w każdym okienku kasjera i na swoich stronach internetowych.

  Udostępnij wersję roboczą udogodnień

  Otrzymasz wiele takich samych udogodnień na rachunku bankowym, jak na koncie czekowym otwartym w banku. W rzeczywistości, rachunki wekslowe są często dużo lepsze dla konsumenta niż rachunki czekowe w bankach. Na przykład wiele rachunków wekslowych akcji nie wymaga minimalnego salda i nie pobiera opłat za czek. Posiadacze wersji roboczych akcji mogą otrzymać bezpłatne karty debetowe, bezpłatne wyciągi elektroniczne oraz bezpłatny dostęp do rachunków przez internet. Podobnie jak w przypadku banków, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oferują dostęp do bankomatów, ochronę debetu w rachunku bieżącym, bezpośredni depozyt i automatyczne płacenie rachunków.

  Przystąpienie do Unii Kredytowej

  W przeszłości uzyskanie statusu akcjonariusza SKOK było trudniejsze niż obecnie. Członkowie zwykle wymagali jakiejś wspólnej więzi, aby przystąpić do unii kredytowej, niezależnie od tego, czy był to rodzaj zatrudnienia, przynależność organizacyjna czy położenie geograficzne. Z biegiem lat spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe poluzowały kryteria kwalifikacyjne, tak że prawie każdy może znaleźć spółkę kredytową, do której mógłby dołączyć.

  Jeśli członek rodziny ma konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jest prawdopodobne, że unia pożyczkowa pozwoli Ci się przyłączyć. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą pobierać symboliczną opłatę przy przystąpieniu, zwykle w wysokości równej cenie jednego udziału po wartości nominalnej.