Co nie oznacza dla Ciebie spłaty pożyczki studenckiej do 2021 roku

Category: Naszych Partnerów
17 lutego 2021

Pożyczkobiorcy federalnych pożyczek studenckich mają automatyczną nieoprocentowaną spłatę do stycznia 2021 r.

Wiele lub wszystkie przedstawione tutaj produkty pochodzą od naszych partnerów, którzy nam wynagradzają. Może to mieć wpływ na to, o jakich produktach piszemy oraz gdzie i jak produkt pojawia się na stronie. Nie ma to jednak wpływu na nasze oceny. Nasze opinie są naszymi własnymi.

Nie musisz płacić kolejnej federalnej spłaty pożyczki studenckiej w 2020 r. Jednak teraz jest czas, aby zdecydować, co zrobić, zanim rachunek wpłynie do stycznia 2021 r.

Pożyczkobiorcy federalnych pożyczek studenckich mieli już automatyczną, nieoprocentowaną pauzę w płatnościach w ramach pierwotnego projektu ustawy o pomocy związanej z koronawirusem, znanej jako ustawa CARES. Ta przerwa miała wygasnąć 30 września, ale przedłużenie zwłoki do 31 grudnia zostało nakazane w memorandum podpisanym przez prezydenta Donalda Trumpa 8 sierpnia.

Przedłużenie umowy o zwłokę ma rozpocząć się 1 października i potrwać do końca roku, z wyłączeniem jakichkolwiek prawnych zastrzeżeń.

Oto, co może oznaczać dla Ciebie przedłużenie ulgi w spłacie kredytu studenckiego, w zależności od Twojej sytuacji:

Masz pożyczki federalne i borykasz się z trudnościami finansowymi

Chociaż od stycznia 2021 r. Dzieli nas już tylko kilka miesięcy, to wystarczająco dużo czasu, aby zmienić swoje federalne spłaty pożyczki i uniknąć niespłacania pożyczek.

„Rozmowa z serwisantem nie ma teraz nic złego ani ujemnego – mówi Scott Buchanan, dyrektor wykonawczy Student Loan Servicing Alliance, zrzeszenia branżowego podmiotów obsługujących pożyczki studenckie. „Chcesz być dobrze przygotowany, gdy to wygaśnie.

Jeśli wiesz, że będziesz mieć trudności ze spłatą zadłużenia, skontaktuj się teraz ze swoim usługodawcą w sprawie zapisania się na plan spłaty uzależniony od dochodów lub plan IDR – ogranicza on płatności do części twoich dochodów i wydłuża okres spłaty. Jeśli nie masz pracy, Twoja wypłata może wynosić zero. Jeśli jesteś już zarejestrowany w IDR, pamiętaj o ponownym poświadczeniu swojego dochodu, jeśli się zmienił.

Nadal możesz spłacać pożyczki federalne

Jeśli spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło na Twoje finanse, możesz wykorzystać ten czas na ustalenie priorytetów celów finansowych.

Rozważ dokonanie płatności w celu obniżenia całkowitego zadłużenia, w zależności od pierwotnej strategii spłaty. Twoje płatności zostaną doliczone do wszelkich odsetek narosłych w pierwszej kolejności przed spłatą kwoty głównej, ale każda płatność pomoże Ci zmniejszyć całkowitą kwotę, którą zapłacisz w okresie trwania pożyczki. Ponieważ Twoje pożyczki są automatycznie zwalniane, musisz skontaktować się z serwisem, aby to zrobić.

Możesz także zaszkodzić innym celom finansowym, takim jak spłata zadłużenia na karcie kredytowej lub uzupełnienie funduszu awaryjnego.

Twoje federalne pożyczki studenckie są zaległe

Wszystkie działania windykacyjne dotyczące federalnych pożyczek studenckich są zawieszone do 31 grudnia, takie jak zajęcie wynagrodzenia i wezwania do windykacji w ramach ustawy CARES i memorandum rozszerzającego ulgi, zgodnie z Ministerstwem Edukacji.

Twoje federalne pożyczki studenckie są objęte rehabilitacją

Jeśli obecnie rehabilitujesz niespłacone pożyczki studenckie, każdy z dziewięciu miesięcy niespłacania od marca do grudnia będzie liczył się do dziewięciu potrzebnych do ukończenia procesu.

Dążycie do wybaczenia pożyczki na cele publiczne

Pożyczkobiorcy federalnych pożyczek studenckich ubiegający się o wybaczenie pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych nie muszą dokonywać płatności do 1 stycznia. Pierwotne sześć miesięcy braku spłaty i trzy miesiące przedłużonych płatności będą nadal wliczane do 120 płatności potrzebnych do zakwalifikowania się do PSLF, o ile tylko Ty nadal pracujesz w pełnym wymiarze godzin u uprawnionego pracodawcy.

Niedawno ukończyłeś college

Jeśli spodziewałeś się rozpocząć spłatę swojej pożyczki w okresie przedłużonej zwłoki, pierwsza rata przypada na styczeń. Zwykle odsetki naliczane są w okresie karencji, ale jeśli sześciomiesięczny okres karencji pokrywa się z administracyjnym okresem karencji, odsetki nie wzrosną.

Wykorzystaj ten czas, aby dowiedzieć się, kim jest Twój serwisant i jak będzie wyglądał Twój pierwszy rachunek.

Jeśli uważasz, że nie możesz dokonać minimalnej płatności w styczniu, możesz złożyć wniosek o plan spłaty uzależniony od dochodów, aby ograniczyć płatności do części dochodu (może to być zero, jeśli nie masz pracy). Złóż wniosek o spłatę uzależnioną od dochodów co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem spłaty.

Masz wolne od szkoły

Pożyczki federalne mają zazwyczaj sześciomiesięczny okres karencji po zakończeniu nauki. Jeśli masz pożyczki studenckie i ostatnio chodziłeś do szkoły na wiosnę, płatności zaczną spływać jesienią. Wydłużenie okresu zwłoki spowodowałoby opóźnienie pierwszej płatności do stycznia.

Po wznowieniu zajęć możesz odroczyć płatności do czasu ukończenia szkoły, o ile jesteś zapisany co najmniej na pół etatu. Jednak pożyczki studenckie otrzymują tylko jeden okres karencji; nie będziesz mieć kolejnego po ukończeniu lub opuszczeniu szkoły.

Masz prywatne pożyczki studenckie

Twój pożyczkodawca może zaoferować ulgę w prywatnej pożyczce studenckiej w formie wstrzymania płatności lub obniżenia płatności. Podczas gdy wielu pożyczkodawców opracowało plany pomocy do 30 września, wielu jest otwartych na przedłużenie lub dodatkową pomoc.

Skontaktuj się z pożyczkodawcą, aby zapytać o dodatkowe odroczenia lub redukcje płatności. Możesz również ubiegać się o istniejące programy modyfikacji pożyczki w przypadku trudności finansowych. Będą się one różnić w zależności od pożyczkodawcy – ale odsetki będą nadal narastać, w przeciwieństwie do pożyczek federalnych.

Prawdopodobnie będziesz musiał ubiegać się o ulgę w pożyczce prywatnej indywidualnie, ponieważ większość pożyczkodawców nie wstrzymuje płatności ani nie modyfikuje pożyczki automatycznie, mówi Mayotte.

Masz pożyczki FFEL lub Perkins będące własnością pozarządową

Kredytobiorcy pożyczkobiorców z programem Federal Family Education Loan (FFEL) lub federalnymi pożyczkami Perkins nie będącymi własnością Departamentu Edukacji nie mają dostępu do automatycznej zwłoki.

Aby skorzystać z tej zwłoki, musisz połączyć swoje pożyczki w federalną bezpośrednią pożyczkę konsolidacyjną. Pożyczki konsolidacyjne spowodują kapitalizację wszelkich niezapłaconych odsetek lub dodanie ich do salda kapitału. Skontaktuj się z obsługą pożyczkową, aby ustalić, jak konsolidacja wpłynie na całkowitą kwotę spłaty, stopę procentową i saldo pożyczki.